Tập trung hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Đăng lúc: Thứ tư - 13/10/2021 12:25 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tập trung hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Tập trung hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Thời gian tới, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, để kịp thời trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã hoàn thành Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) và đã tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương.
Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Tổng cục đã hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Ngày 17/9/2021, Hội đồng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã nhất trí thông qua Hồ sơ và Phương án quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, sau khi tiếp thu, giải trình và hoàn thiện, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ xem xét phê duyệt hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) trình Quốc hội phê duyệt để tổ chức thực hiện.
Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Hoàng Minh
Bộ TN&MT cũng đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tổ chức tọa đàm về nội dung Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Thường trực Chính phủ đã họp và cho ý kiến; đã gửi xin ý kiến các Thành viên Chính phủ.
Hiện nay, Tổng cục hoàn thành việc giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ để Bộ trưởng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7130/VPCP-NN ngày 3/10/2021 của Văn phòng Chính phủ.
Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tổng cục đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22 về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công điện số 1110/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về việc hoàn thành xây dựng Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.
Đối với nội dung thẩm định Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh: Tổng cục đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 2678/BTNMTTCQLĐĐ ngày 19/5/2021 và Công văn số 1561/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 22/7/2021 về việc gửi hồ sơ Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Đến nay, đã nhận được văn bản của 21 tỉnh, thành phố, trong đó có 11 tỉnh hồ sơ không đủ phải trả lại.
Ngoài ra, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hồ sơ đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng để tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo đúng quy định; hoàn thiện các văn bản góp ý Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh của các tỉnh, thành phố.
Theo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV Bộ trưởng Bộ TN&MT sẽ trình bày Tờ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia để xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội trước khi thông qua vào ngày 13/11/2021.
Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng, hiện nay, Tổng cục đang tham mưu để Bộ tổ chức họp Hội đồng thẩm định đối với 17 hồ sơ đủ điều kiện theo đúng quy định.
Thời gian tới, sau khi Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có ý kiến thẩm tra, Tổng cục sẽ hoàn thiện lại Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chính thức vào kỳ họp tháng 10/2021 trước khi trình Quốc hội.
Đồng thời, sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT hướng dẫn các địa phương xây dựng Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; tổ chức triển khai Chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ. Công điện số 1110/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn