Tắt Thông Báo [X]

Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 26/07/2016 23:47 - Người đăng bài viết: admin

Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và cho mục đích quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT về thành lập Hội đồng thẩm định nêu trên.
Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đại diện Lãnh đạo Bộ TN&MT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định là Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an - Ông Bùi Văn Thành, Trung tướng - Thứ trưởng; đại diện Lãnh đạo Ban kinh tế Trung ương - Ông Phạm Xuân Đương, Phó Trưởng Ban thường trực là ủy viên Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng thẩm định khác gồm đại diện  lãnh đạo các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Giao thông vận tải; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Bộ Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học,…

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành khác cũng sẽ được mời tham dự Hội đồng thẩm định theo đề nghị của Bộ TN&MT.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý đất đai là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

* Hội đồng thẩm định có trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Đất đai. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định việc tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất ừồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng tại địa phương. Nội dung thẩm định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và cho mục đích quốc phòng, an ninh đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 44 của Luật Đất đai.     


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất