Gia Lai: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

Đăng lúc: Thứ tư - 27/01/2016 02:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tiến hành rà soát các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.
Việc một số dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, hoạt động nhưng chưa thực hiện đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường hoặc chưa hoàn tất các thủ tục đánh giá tác động môi trường/cam kết bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động, dẫn đến tình trạng gây ô nhiễm môi trường thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như sản xuất, sinh hoạt cua người dân, gây bức xúc trong một bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh.
Do đó, để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đôn đốc các dự án, cơ sở phải thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường đã đươc phê duyệt. Các cơ quan cấp tỉnh khi thẩm định, cấp phép đầu tư các dự án trên địa bàn yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục đánh giá tác động, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý, chủ động kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án cơ sở thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn