Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

Đăng lúc: Thứ ba - 03/11/2015 20:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có những chỉ đạo mới nhằm thực hiện Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

Tại Hà Nội, thực hiện Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ, UBND TP.Hà Nội đã  các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã được giao thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện, trình UBND TP quyết định phê duyệt trước 31/12/2015 để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2016.
Tại Vĩnh Long, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chấp thuận chủ trương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long và các ngành có liên quan, triển khai thực hiện, đồng thời đưa kết quả lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh nêu trên vào đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Được biết, tổng kinh phí thực hiện cho 8 huyện, thị xã và thành phố Vĩnh Long tạm tính là 3,171 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2015 và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tư vấn thực hiện.
Trước đó, ngày 16/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
Công văn nêu rõ, thực hiện luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai; Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10.
Để đảm bảo có kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện như sau:
Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đã được phê duyệt và danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo đúng trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh; các trường hợp phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2016 không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn