Nam Định: Phối hợp liên ngành thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Đăng lúc: Thứ ba - 02/02/2016 03:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thực hiện Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
Đồng thời, nghiên cứu ban hành chính sách, thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất thiết lập các điểm thu hồi và triển khai hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Sở TN&MT tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố vận động các doanh nghiệp cam kết thực hiện việc thu hồi sản phẩm thải bỏ, trong đó xác định và ghi rõ mục tiêu về tỷ lệ sản phẩm thu hồi/sản phẩm bán ra; hỗ trợ tư vấn về các thủ tục hành chính cần thiết cho các doanh nghiệp trong việc tổ chức điểm thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn