Sơn La: Nâng cao chất lượng, hiệu quả quan trắc môi trường

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/02/2016 20:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Để công tác quản lý, bảo vệ môi trường có hiệu quả, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Sơn La. Trung tâm sẽ là đơn vị chuyên môn tham mưu cho Sở thực hiện nhiệm vụ quan trắc về tài nguyên và môi trường tại địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sơn La là đơn vị duy nhất có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Đồng thời, là đơn vị được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.  
Ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Sơn La, đánh giá: Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, hoàn thành 100% theo kế hoạch đề ra với các chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước, không khí, đất đai… Bảo đảm về tiến độ thời gian và chất lượng công việc. Các hợp đồng dịch vụ được duy trì, bảo đảm công việc thường xuyên cho người lao động.

Hoạt động phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm của Trung tâm.
Trao đổi về hoạt động của Trung tâm, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm, cho biết: Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010, với đội ngũ viên chức và lao động trẻ, có trình độ, năng lực cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ công tác quản lý Nhà nước về môi trường. Nên từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình quan trắc chất lượng môi trường hàng năm của tỉnh; tư vấn, thực hiện các dịch vụ công về chính sách, công nghệ, đầu tư, thẩm định, nghiên cứu truyền thông và cung ứng các sản phẩm về môi trường theo quy định. Tham gia phối hợp với các cơ quan thực hiện giám định kỹ thuật các hoạt động thanh, kiểm tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trợ giúp kỹ thuật, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện phản biện, giám sát xã hội với các chương trình, dự án, đề án có nội dung hoạt động liên quan đến yếu tố môi trường cần bảo vệ và phát triển bền vững.
Đồng thời, từ năm 2014 tới nay, Trung tâm đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án quy hoạch mạng lưới và hoàn thành quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng 2025. Trên cơ sở đó, mạng lưới quan trắc được mở rộng, hoạt động quan trắc môi trường được nâng cao về cả số lượng và tần suất quan trắc để kịp thời nắm bắt, dự báo được diễn biến môi trường trên địa bàn tỉnh.
Từ năm 2010 tới nay, Trung tâm đã thực hiện quan trắc môi trường cho 65 cơ sở với gần 80 dự án. Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, đề án bảo vệ môi trường chi tiết với 14 dự án. Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã tiếp nhận, phân tích được trên 900 mẫu thí nghiệm. Nhờ đó, cung cấp kịp thời chính xác các thông tin để xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cho nhiều đơn vị.
Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức của Trung tâm vẫn tiếp tục từng bước kiện toàn và hoạt động ổn định. Đội ngũ cán bộ trưởng thành qua các năm công tác, đáp ứng tốt hơn với nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả quan trắc môi trường, Trung tâm xác định phải luôn chủ động, linh hoạt trong phương thức hoạt động; kiện toàn cơ cấu tổ chức; tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức và lao động theo hướng chuyên môn hóa. Đầu tư trang thiết bị quan trắc và mở rộng các phương pháp lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm trên tất cả các lĩnh vực đất, nước, không khí. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn