Tổng cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Đề án Chính phủ về các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất và đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các DN bao gồm DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài

Đăng lúc: Thứ năm - 31/08/2017 23:37 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Đề án Chính phủ về các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất và đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các DN bao gồm DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Đề án Chính phủ về các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất và đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các DN bao gồm DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2017, Lãnh đạo Tổng cục đã chủ trì nghe Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất báo cáo về tình hình xây dựng và trình phê duyệt Đề án các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất (bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp) và Cục Quy hoạch đất đai báo cáo về tình hình xây dựng và trình phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia buổi làm việc có Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất, Văn phòng Tổng cục.

          Tại buổi làm việc Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị dự họp đã nghe đại diện Lãnh đạo Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất và Cục Quy hoạch đất đai báo cáo về nội dung chính của Đề án và tiến độ thực hiện đến khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện, Lãnh đạo các đơn vị tham gia dự họp phát biểu ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung của Đề án.

Kết thúc buổi làm việc Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện Đề án cần xác định rõ tính chất và tầm quan trọng của hai Đề án, tăng cường trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành sớm phục vụ công tác sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới.
  
 Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến – TP Tổng hợp VPTC

Nguồn tin: GDLA

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn