Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngành TN&MT

Link xem khác:  https://www.youtube.com/watch?v=qdWTd25W_Us

Các videos khác


Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 46297

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6842

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 6565

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14620

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 3010