Phổ biến những nội dung đổi mới của Luật Đất đai cho cán bộ, công chức

Các videos khác


Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14620

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 46277

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6840

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 48877

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 6565