Phổ biến những nội dung đổi mới của Luật Đất đai cho cán bộ, công chức

Các videos khác


Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4987

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4790

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 5023

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12494

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 471
 

Land Portal