Tắt Thông Báo [X]

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5617

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 13038

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 2177

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 10358

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 5918

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 13595