Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1270

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 278

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4697

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 3309

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12118

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4577
 

Land Portal