Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14122

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 30340

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 6024

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 2561

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 27732

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6378