Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 49051

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6850

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14627

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 46457

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 3015

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 6571