Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5060

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 1915

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 4865

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1702

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12890

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 5354