Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14409

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 36204

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 38799

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 2807

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6621

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 6371