Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1454

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4761

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 4251

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4944

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12453

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 452
 

Land Portal