Danh sách chuyên mục
Giấy chứng nhận  Quản lý nhà cửa 
Quy hoạch, kế hoạch  Quy định chung 
Quy định khác  Tài chính - đấu thầu 
Tài chính đất đai  Thu hồi bồi thường 
Thủ tục hành chính  Văn bản dự thảo 
Vi phạm, khiếu tố  Đất chuyên dùng 
Đất nông nghiệp  Đất ở 
Điều chỉnh địa giới hành chính    

Tìm kiếm văn bản

Danh sách văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thể loại
Số 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 02/07/2014  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp  Công văn 
Số 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014  Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  Nghị định 
Số 996/QĐ-TTg 19/06/2014  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030  Quyết định 
Số 2508/BTNMT-TCQLĐĐ 18/06/2014  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long về việc triển khai các giải pháp hoàn thành các gói thầu dịch vụ kỹ thuật của dự án Vlap  Công văn 
Số 1805/QĐ-BVHTTDL 11/06/2014  Quyết định về việc đính chính Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa quy phạm văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch  Quyết định 
Số 22/2014/TT-BGTVT 06/06/2014  Thông tư Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô  Thông tư 
Số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN 06/06/2014  Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm  Thông tư liên tịch 
Số 06/2014/TT-BVHTTDL 04/06/2014  Thông tư Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao   Thông tư 
30/2014/TT-BTNMT 02/06/2014  Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất  Thông tư 
Số 29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014  Thông tư Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014  Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  Thông tư 
Số 56/2014/NĐ-CP 30/05/2014  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính Phủ về quỹ bảo trì đường bộ  Nghị định 
Số 20/2014/TT-BGTVT 30/05/2014  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và và bảo trì công trình đường bộ   Thông tư 
Số 26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014  Thông tư ban hành Quy trình và Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên vàn môi trường  Thông tư 
Số 1191/QĐ-BTP 28/05/2014  Quyết định về việc đính chính Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư Pháp  Thông tư 
Số 08/2014/TT-BXD 23/05/2014  Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  Thông tư 
23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014  Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Thông tư 
Số: 24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014  Thông tư quy định về hồ sơ địa chính  Thông tư 
Số: 25/2014/TT-BTNMT 19/05/2014  Thông tư Quy định về bản đồ địa chính  Thông tư 
Số 46/2014/NĐ-CP 15/05/2014  Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  Nghị định 
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai  Nghị định 
Số 44/2014/NĐ-CP 15/05/2014  Nghị định Quy định về giá đất   Nghị định 
Số 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014  Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất  Nghị định 
Số 45/NĐ-CP 15/05/2014  Nghị định Quy định về thu tiền sử dụng đất  Nghị định 
Số 15 /2014/TT-BGTVT 13/05/2014  Thông tư Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
 
Thông tư 
Số 16 /2014/TT-BGTVT 13/05/2014  Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh
có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
 
Thông tư 
Số 48/2014/TT-BTC 22/04/2014  Thông tư hướng dẫn việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014  Thông tư 
17/2014/TT-BTNMT 21/04/2014  Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa  Thông tư 
Số 434/TCQLĐĐ-CĐKTK 14/04/2014  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo thực trạng về hệ thống Vă phòng đăng ký quyền sử dụng đất.  Công văn 
Số 117-QĐ/BCSĐTMNT 11/04/2014  Quyết định Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường   Quyết định 
Số 50/NQ-CP 08/04/2014  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh An Giang  Nghị quyết 
21/2014/QĐ/- TTg 13/03/2014  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  Quyết định 
Số 19/2014/TT-BTC 11/02/2014  Thông tư Quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam  Thông tư 
Số: 118/ BTNMT-TCQLĐĐ 15/01/2014  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  Công văn 
Số 02/NQ-CP 06/01/2014  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) TP Hồ Chí Minh  Nghị quyết 
Số 55/2013/TT-BTNMT 30/12/2013  Thông tư Quy định ban hành về thành lập bản đò địa chính  Thông tư 
Số: 4911 /BTNMT-TCQLĐĐ 29/11/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại  Công văn 
Số 1975/QĐ-TTg 30/10/2013  Quyết định phê duyệt dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"  Quyết định 
Số 33/2013/TT-BTNMT 25/10/2013  Thông tư ban hành định mức Kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai  Thông tư 
Số 31/2013/TT-BTNMT 23/10/2013  Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai   Thông tư 
Số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ 18/10/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn  Công văn 
Số 114/NQ-CP 15/10/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Tháp  Nghị quyết 
Số 109/NQ-CP 20/09/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Trà Vinh  Nghị quyết 
Số 1008/TCQLĐĐ-CĐKTK 19/09/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.  Công văn 
Số 107/NQ-CP 16/09/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lâm Đồng  Nghị quyết 
Số 105/NQ-CP 12/09/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) Thành phố Đà nẵng  Nghị quyết 
Số: 862/TCQLĐĐ-CĐKTK 19/08/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ  Công văn 
Số 18/2013/TT-BTNMT 18/07/2013  Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  Thông tư 
Số 84/NQ-CP 15/07/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đắk Nông  Nghị quyết 
Số 137/CĐKTK-ĐKĐĐ 08/07/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc giải quyết đơn thư của Ông Võ Thành Nhân về việc đăng ký nhận tặng cho QSDĐ  Công văn 
Số: 638/TCQLĐĐ-CĐKTK 01/07/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận

 
Công văn 
Số 65/2003/NĐ-CP 27/06/2013  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân  Nghị định 
Số 66/2003/NĐ-CP 27/06/2013  Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  Nghị định 
Số 81/NQ-CP 27/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Nghị quyết 
Số 2418/BTNMT-TCQLĐĐ 26/06/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long về việc thực hiện kế hoạch theo cam kết dự án VLAP với ngân hàng thế giới  Công văn 
Số 17/2013/TT-BTNMT 21/06/2013  Thông tư Quy định ký thuật lập bản đồ Tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000  Thông tư 
Số 16/2013/TT-BTNMT 21/06/2013  Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000  Thông tư 
Số 15/2013/TT-BTNMT 21/06/2013  Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ Tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000  Thông tư 
Số 78/NQ-CP 19/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Dương  Nghị quyết 
Số 77/NQ-CP 17/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Long An  Nghị quyết 
Số 74/NQ-CP 13/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh An Giang  Nghị quyết 
Số 75/NQ-CP 13/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ngãi  Nghị quyết 
Số 71/NQ-CP 07/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Điện Biên  Nghị quyết 
Số 70/NQ-CP 07/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An  Nghị quyết 
Số 69/NQ-CP 06/06/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đắk Lắk  Nghị quyết 
Số 514/TCQLĐĐ-CĐKTK 31/05/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo năng lực thực hiện của các đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.  Công văn 
Số 66/NQ-CP 30/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hà Tĩnh  Nghị quyết 
Số 65/NQ-CP 30/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lào Cai  Nghị quyết 
Số 11/2013/TT-BTNMT 28/05/2013  Thông tư Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường  Thông tư 
Số 64/NQ-CP 27/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Yên Bái  Nghị quyết 
Số: 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ 24/05/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội  Công văn 
Số 62/NQ-CP 23/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hưng Yên  Nghị quyết 
Số 63/NQ-CP 23/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Kiên Giang  Nghị quyết 
Số 61/NQ-CP 23/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Yên  Nghị quyết 
Số: 1638/BTNMT-TCQLĐĐ 06/05/2013  Báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 17/2011/QH13 của Quốc hội  Công văn 
Số 57/NQ-CP 04/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Cần Thơ  Nghị quyết 
Số 58/NQ-CP 04/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Gia Lai  Nghị quyết 
Số 59/NQ-CP 04/05/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Thuận  Nghị quyết 
Số: 49/2013/TT-BTC 26/04/2013  Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ  Thông tư 
22/2013/QĐ-TTg 26/04/2013  Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở  Quyết định 
Số 04/2013/TT-BTNMT 24/04/2013  Thông tư Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  Thông tư 
Số 55/NQ-CP 23/04/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Phước  Nghị quyết 
Số 54/NQ-CP 17/04/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Kon Tum  Nghị quyết 
Số 53/NQ-CP 17/04/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế  Nghị quyết 
1364/BTNMT-TCQLĐĐ 10/04/2013  V/v báo cáo kết quả thực hiện đo đạc, cấp GCN và XDCSDL đến hết năm 2012 và nhu cầu khối lượng, kinh phí cần thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn sau 2015  Công văn 
Số 550/QĐ-BTNMT 10/04/2013  Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường  Quyết định 
Số 52/NQ-CP 10/04/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Khánh Hòa  Nghị quyết 
Số 51/NQ-CP 08/04/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bạc Liêu  Nghị quyết 
Số 45/NQ-CP 29/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Định  Nghị quyết 
Số 44/NQ-CP 29/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) Thành phố Hải Phòng  Nghị quyết 
Số 43/NQ-CP 29/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hòa Bình  Nghị quyết 
Số 42/NQ-CP 28/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương  Nghị quyết 
Số 41/NQ-CP 28/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Ninh Bình  Nghị quyết 
Số 40/NQ-CP 28/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ  Nghị quyết 
Số 39/NQ-CP 28/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thái Bình  Nghị quyết 
Số 38/NQ-CP 28/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc  Nghị quyết 
Số 34/NQ-CP 18/03/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình  Nghị quyết 
10/2013/QĐ-UBND 08/03/2013  Quyết định Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận  Quyết định 
04/2013/QĐ-UBND 07/03/2013  Quyets định Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  Quyết định 
Số 29/NQ-CP 26/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hà Nam  Nghị quyết 
11/2013/QĐ-UBND 26/02/2013  Quyết định Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  Quyết định 
Số 27/NQ-CP 23/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thái Nguyên  Nghị quyết 
Số20/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hà Giang  Nghị quyết 
Số 24/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bến Tre  Nghị quyết 
Số 21/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Kạn  Nghị quyết 
Số: 19/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Giang  Nghị quyết 
Số 23/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lai Châu  Nghị quyết 
Số 22/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh  Nghị quyết 
Số 25/NQ-CP 07/02/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Sóc Trăng  Nghị quyết 
Số 07/2013/QĐ-UBND 05/02/2013  Quyết định Về việc: Bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội  Quyết định 
Số 08/2013/QĐ-UBND 28/01/2013  Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  Quyết định 
Số 03/2013/QĐ-UBND 18/01/2013  Quyết định Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 
Quyết định 
Số : 03/2013/QĐ-UBND 18/01/2013  Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đỗi với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi nhà nước thu hồi đất  Quyết định 
CP 15/01/2013  Báo cáo về việc tiếp thu, sửa đổi, bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi)  Công văn 
Số 04/2013/QĐ-UBND 10/01/2013  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  Quyết định 
Số 10/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Cà Mau  Nghị quyết 
Số 06/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) Thành phố Hà Nội  Nghị quyết 
Số 07/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Ninh  Nghị quyết 
Số: 11/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hậu Giang  Nghị quyết 
Số 12/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Sơn La  Nghị quyết 
Số: 14/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tây Ninh  Nghị quyết 
Số: 08/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang  Nghị quyết 
Số: 13/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Cao Bằng  Nghị quyết 
Số 09/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lạng Sơn  Nghị quyết 
Số 15/NQ-CP 09/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nam Định  Nghị quyết 
Số 01/2013/QĐ-UBND 08/01/2013  Quyết định Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 
Quyết định 
Số 03/NQ-CP 06/01/2013  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tiền Giang  Nghị quyết 
Số: 01/2013/QĐ-UBND 04/01/2013  Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Quyết định 
Số 1597/TCQLĐĐ-CĐKTK 28/12/2012  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc ghi nguồn gốc sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất  Công văn 
Số 87/NQ-CP 21/12/2012  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Long  Nghị quyết 
Số: 20/2012/TT-BTNMT 19/12/2012  Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ  Thông tư 
Số74/NQ-CP 20/11/2012  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa  Nghị quyết 
Số: 12/2012/TT-BTNMT 30/10/2012  Thông tư Sửa đổi một số quy định của quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  Thông tư 
Số: 69/NQ-CP 30/10/2012  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai  Nghị quyết 
Số 1238/TCQLĐĐ-CĐKTK 12/10/2012  Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất   Công văn 
Số 1195/TCQLĐĐ-TTLTTTĐĐ 03/10/2012  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ và cung cấp thông tin đất đai  Công văn 
Số 12786/BTC-QLCS 21/09/2012  Công văn của Bộ tài chính gửi Tổng cục Quản lý đất đai về việc xác định quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các đơn vị thuộc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam  Công văn 
Số57/NQ-CP 17/09/2012  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Ninh Bình  Nghị quyết 
Số: 3137 /BTNMT-TCQLĐĐ 06/09/2012  Công văn Tổng cục Quản lý đất đai gửi các tỉnh Hải Phòng, Hà Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mô hình Văn phòng đăng ký một cấp
 
Công văn 
42/2012/NĐ-CP 27/08/2012  quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước.  Nghị định 
48/2012/TT-BTC 27/08/2012  Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất  Thông tư 
Số: 2954 /BTNMT-TCQLĐĐ 21/08/2012  Công văn Tổng cục Quản lý đất đai gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Đồng Nai, Hải Phòng và Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp
 
Công văn 
Số 915/TCQLĐĐ-CĐKTK 31/07/2012  Công văn Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn các thủ tục trong Quản lý đất đai  Công văn 
857 /TCQLĐĐ-CĐKTK 18/07/2012  V/v báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận cho đồng bào dân tộc thiểu số  Công văn 
2470 /BTNMT-TCQLĐĐ 17/07/2012  V/v thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở  Công văn 
2419 /BTNMT-TCQLĐĐ 13/07/2012  V/v đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận
để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII
 
Công văn 
Số 191/2012/QĐ-UBND 27/06/2012  Quyết định ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Quyết định 
827/QĐ-BTNMT 08/06/2012  Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường
 
Quyết định 
06/2012/TT-BTNMT 01/06/2012  Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ
 
Thông tư 
15/CT-TTg 22/05/2012  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.  Công văn 
05/2012/TT-BTNMT 08/05/2012  Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh  Thông tư 
Số: 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 16/04/2012  Hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  Công văn 
03/2012/TT-BTNMT 12/04/2012  Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi  Thông tư 
717/BTNMT- TCQLDĐ 26/03/2012  Về việc hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  Hướng dẫn 
Số 226/ TCQLDĐ-CĐKTK 19/03/2012  Về việc công khai và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu đất đai.  Công văn 
Số: 718 /BTNMT-TCQLĐĐ 19/03/2012  V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.  Công văn 
39/QĐ- TCQLDĐ 19/03/2012  Ban hành quy định về việc xử lý văn bản của TCQLDĐ  Quyết định 
02/2012/TT-BTNMT 19/03/2012  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở   Thông tư 
Số: 04/2010/TT-BKH 01/02/2012  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp  Thông tư 
107/QĐ-BTNMT 19/01/2012  Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
 
Quyết định 
Số: 45/2011/TT-BTNMT 26/12/2011  Thông tư Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn chiếm,diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 
Thông tư 
Số 2402/QĐ-BTNMT 21/12/2011  Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015  Quyết định 
Số 703/QĐ-TCQLĐĐ 14/12/2011  Quyết định về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất  Quyết định 
Số 43/2011/TT-BTNMT 12/12/2011  Thông tư Quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường  Thông tư 
Số 42/2011/TT-BTNMT 12/12/2011  Thông tư quy định Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật về tư liệu môi trường  Thông tư 
42/2011/TT-BTNMT 12/12/2011  Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật về tư liệu môi trường  Thông tư 
Số: 68/2011/QĐ-TTg 12/12/2011  Ban hành Danh mục phương tiện,thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan,
đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 
Nghị quyết 
Số: 16485/BTC-NSNN 05/12/2011  V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  Công văn 
Số 2127/QĐ-TTg 30/11/2011  Quyết định phê duyệt chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030  Quyết định 
Số: 4439/BTNMT-TCQLĐĐ 25/11/2011  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011-2020
 
Công văn 
Số 17/2011/NQ-QH13 22/11/2011  Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp Quốc gia  Nghị quyết 
Số 1417/TCQLĐĐ-CĐKTK 11/11/2011  Công văn gửi Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long về việc giải quyết vướng mắc trong việc cấp GCN thuộc dự án VLAP  Công văn 
Số 153/2011/TT-BTC 11/11/2011  Thông tư Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  Thông tư 
Số: 15033/BTC-ĐT 07/11/2011  V/v quản lý, sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu   Công văn 
1360/TCQLDD- CDKTK 02/11/2011  Về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất  Công văn 
1357/TCQLĐĐ-QHĐĐ 31/10/2011  V/v hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh  Công văn 
Số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ 28/10/2011  Công văn gửi Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính Phủ  Công văn 
Số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK 21/09/2011  Công văn gửi Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  Công văn 
Số: 09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011  Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn  Thông tư 
Số 09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn  Thông tư 
Số: 1090/TCQLĐĐ-CĐKTK 06/09/2011  Công văng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả về đo đạc, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính  Công văn 
Số 909/TCQLĐĐ-CĐKTK 04/08/2011  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về việc phương thức sử dụng đất DA xây dựng khách sạn dầu khí Thái Bình  Công văn 
Số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK 01/08/2011  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý va in, viết giấy chứng nhận  Công văn 
Số 794/TCQLĐĐ-CĐKTK 19/07/2011  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, ranh giới giữa đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư  Công văn 
Số 25/2011/TT- BTNMT 07/07/2011  Thông tư 25/2011/TT- BTNMT ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Thông tư 
Số: 21 /2011/TT-BTNMT 20/06/2011  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  Thông tư 
Số 890/TTg_KTN 06/06/2011  Công văn của Thủ tướng Chính Phủ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện chỉ thị 299/TTg  Công văn 
Số 529/TCQLĐĐ-CĐKTK 26/05/2011  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sao và quét giấy chứng nhận, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  Công văn 
Số 16/2011/TT-BTNMT 20/05/2011  Thông tư quy định, sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai  Thông tư 
Số 470/TCQLĐĐ-ĐKTK 17/05/2011  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc giải quyết vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH NƠ và TS khác gắn liền với đất   Công văn 
Số 25/2011/QĐ-TTg 18/04/2011  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai   Quyết định 
Số 23/2011/QĐ-TTg 15/04/2011  Phê duyệt hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk  Quyết định 
13/2011/TT-BTNMT 15/04/2011  Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất  Thông tư 
Số 09/TT-BTNMT 31/03/2011  Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  Thông tư 
Số: 09/2011/TT-BTNMT 31/03/2011  Thông tư quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  Thông tư 
Số: 906/BTNMT-TCQLĐĐ 23/03/2011  Công văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt  Công văn 
Số 259/TTg-KTN 22/02/2011  Công văn của Thủ tướng Chính Phủ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các Dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất trong thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa được duyệt  Công văn 
Số: 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK 21/02/2011  Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   Công văn 
Số: 106 /TCQLĐĐ-CĐKTK 28/01/2011  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đăng ký đất đai một huyện hoàn chỉnh, hiện đại   Công văn 
Số: 21/2010/TT-BKH 28/10/2010  Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  Thông tư 
Số 21/2010/TT-BKH 28/10/2010  Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  Thông tư 
20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010  Thông tư quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Thông tư 
Số: 20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010  Thông tư quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Thông tư 
Số 17/2010/TT-BTNMT 04/10/2010  Thông tư Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính  Thông tư 
Số 1099/TCQLĐĐ-CĐKTK 17/08/2010  Báo cáo kết quả về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính  Công văn 
Số: 16/2010/TT-BTNMT 28/06/2010  Thông tư quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 
Thông tư liên tịch 
Số: 71/2010/NĐ-CP 23/06/2010  Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở  Nghị định 
Số: 850/QĐ-TTg 11/06/2010  Quyết định về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam  Quyết định 
Số: 2105/BTNMT-TCQLĐĐ 10/06/2010  Công văn hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020  Công văn 
Số 707/TCQLĐĐ-CĐKTK 07/06/2010  Về việc thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã  Công văn 
Số: 707/TCQLĐĐ - CĐKTK 07/06/2010  Công văn về việc thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã.  Công văn 
Dự thảo TTLT (Sửa lần 11 ngày 28.5.2010) 28/05/2010  Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất, xác định giá đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai  Thông tư liên tịch 
Sè: 11/2010/TT - BKH 27/05/2010  Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh  Thông tư 
Số: 634/TCQLĐĐ-CĐKTK 25/05/2010  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc giải quyết vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai năm 2010  Công văn 
Số: 636 /TCQLĐĐ-CĐKTK 25/05/2010  Công văn gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì về việc giải đáp một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  Công văn 
Số: 15/2010/QĐ-UBND 18/05/2010  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định 
Số 1721/BTNMT-TC 17/05/2010  Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đổ và quản lý đất đai  Công văn 
Số: 1721/BTNMT-TC 17/05/2010  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc về việc phương thức thực hiện Dự án đo đạc lập bản đồ quản lý đất đai  Công văn 
Số: 40/2010/QĐ-TTg 12/05/2010  Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất  Quyết định 
Số: 122/CĐKTK- ĐĐBĐĐC 10/05/2010  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc xử lý tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính  Công văn 
Số 1526/BTNMT - TCQLĐĐ 04/05/2010  Về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất  Công văn 
Số 20/NQ-CP 21/04/2010  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 Tỉnh Lạng Sơn  Nghị định 
Sè: 08/2010/TT-BKH 21/04/2010  Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu  Thông tư 
Số: 1284 /BTNMT - TCQLĐĐ 19/04/2010  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.  Công văn 
Số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 30/03/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghệp môi trường  Thông tư liên tịch 
So 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 15/03/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế tài chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Thông tư liên tịch 
Số: 06/2010/TT-BKH 09/03/2010  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn  Thông tư 
Số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 01/03/2010  Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường  Thông tư liên tịch 
Số: 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 02/02/2010  Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất  Thông tư liên tịch 
Số 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 02/02/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất  Thông tư liên tịch 
Số: 02/2010/TT-BKH 19/01/2010  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ  Thông tư 
Số: 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thông tư liên tịch 
Số: 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất
 
Thông tư liên tịch 
Số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất
 
Thông tư liên tịch 
Số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thông tư liên tịch 
Số: 01/2010/TT-BKH 06/01/2010  Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp  Thông tư 
Số 131/2009/NQ-HĐND 10/12/2009  Nghị quyết về việc quy định giá đất các loại năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nam Định  Nghị quyết 
12/2009/NQ-HĐND 10/12/2009  Nghị quyết về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 của Tỉnh Lạng Sơn  Nghị quyết 
Số 1770/TCQLĐĐ-CĐKTK 07/12/2009  Công văn số của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội về việc Cấp Giấy chứng nhận cho các chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới   Công văn 
Số: 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK 02/12/2009  Công văn về thông tư 17.  Công văn 
Số 181/ĐC-CP 23/10/2009  Đính chính nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính Phủ quy định bổ xung về quy hoạch sử dụng đất   Công văn 
Số 17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009  Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Thông tư 
Số 88/2009/NĐ-CP 19/10/2009  Nghị định về cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất  Nghị định 
SỐ 85/2009/NĐ-CP 15/10/2009  Nghị định sô 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng  Nghị định 
69/2009/CP- NĐ 01/10/2009  Nghị định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư   Nghị định 
SỐ 182/2004/NĐ CP 01/10/2009  Nghị định của Chính Phủ sốSỐ 182/2004/NĐ CP ngày 1/10/2009 về xử phạt hành hính trong lĩnh vực đất đai

 
Nghị định 
Số 17/2006/NQ-CP 29/09/2009  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Bến Tre   Nghị quyết 
Số: 69/2009/NĐ-CP 13/08/2009  Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 
Nghị định 
Số: 18/2009/QĐ-UBND 31/07/2009  Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  Quyết định 
1297/TTg-KTN 29/07/2009  Công văn số 1297/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền trên đất   Công văn 
Số: 87/2009/QĐ-UBND 10/07/2009  Về việc sửa đổi, bổ sung giá đất tại một số đường, phố ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009  Quyết định 
Số: 83/2009/QĐ-UBND 30/06/2009  Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội  Quyết định 
Số: 81/2009/QĐ-UBND 22/06/2009  Về việc: Sửa đổi Điều 9 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội  Quyết định 
Số: 17/2009/QĐ-UBND 10/06/2009  Quyết định quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  Quyết định 
Số: 24/NQ-CP 04/06/2009  Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã,phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  Nghị quyết 
Số: 65/2009/QĐ-TTg 24/04/2009  Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê  Quyết định 
Số: 66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009  Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê  Quyết định 
Số: 67/2009/QĐ-TTg 24/04/2009  Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị  Quyết định 
Số: 65/2009/QĐ-TTg 24/04/2009  Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê  Quyết định 
Số 66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009  Thông tư ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê
 
Thông tư 
Số 67/2009/QĐ-TTg 24/04/2009  Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
 
Quyết định 
Số: 18/NQ-CP 20/04/2009  Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị  Nghị quyết 
Số: 10/NĐ-CP 06/03/2009  Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng,huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  Nghị định 
Số: 24/2009/NĐ-CP 05/03/2009  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
Nghị định 
Số: 07/NĐ-CP 09/02/2009  Nghị định về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An  Nghị định 
Số: 08/NĐ-CP 09/02/2009  Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre  Nghị định 
Số: 02/NĐ-CP 19/01/2009  Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã,phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai   Nghị định 
Số: 03/NĐ-CP 19/01/2009  Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh;điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khêthuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  Nghị định 
Số: 05/NĐ-CP 19/01/2009  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  Nghị định 
Số 11/2008/NQ-CP 29/04/2008  Nghị quyết 11/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Hòa Bình
 
Nghị quyết 
Số 45/2008/NĐ-CP 17/04/2008  Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 
Nghị định 
Số 41/2008/NĐ-CP 08/04/2008  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
 
Nghị định 
Số 35/2008/NĐ-CP 25/03/2008  Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang  Nghị định 
Số 07/2008/NQ-CP 21/03/2008  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang
 
Nghị quyết 
Số 31/2008/QĐ-TTg 25/02/2008  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
 
Quyết định 
Số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT 31/01/2008  Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy địnhbổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtvà giải quyết khiếu nại về đất đa
 
Thông tư liên tịch 
Số 198/2007/QĐ-TTg 31/12/2007  Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn   Quyết định 
Số 146/2007/QĐ-UBND 19/12/2007  Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở.  Quyết định 
Số 23/2007/QĐ- BTNMT 17/12/2007  Ban hành ký hiệu Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất   Quyết định 
Số 56/2007/NQ-CP 20/11/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Phú Thọ   Nghị quyết 
Số 146/2007/NĐ-CP 14/09/2007  Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ  Nghị định 
Số : 50/2007/NQ-CP 13/09/2007  Nghị quyết về việc xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nghệ An
 
Nghị quyết 
Số: 48/2007/NQ-CP 30/08/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
 
Nghị quyết 
Số : 47/2007/NQ-CP 22/08/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Tháp
 
Nghị quyết 
Số: 46/2007/NQ-CP 15/08/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Khánh Hoà
 
Nghị quyết 
Số 129/2007/NĐ-CP 02/08/2007  Nghị định số 129/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều   Nghị định 
Số 12/2007/QĐ-BTNMT 02/08/2007  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp  Quyết định 
Số 11/2007/QĐ-BTNMT 02/08/2007  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất  Quyết định 
Số 44/2007/NQ-CP 31/07/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Tỉnh Sơn La   Nghị quyết 
Số 41/2007/NQ-CP 31/07/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Thành phố Đà Nẵng   Nghị định 
Số 40/2007/NQ-CP 31/07/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Tiền Giang   Nghị quyết 
Số 37/2007/NQ-CP 31/07/2007  Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Tỉnh Lạng Sơn  Nghị quyết 
Số : 125/2007/NĐ-CP 31/07/2007  Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 
Nghị định 
Số:39/2007/NQ-CP 31/07/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận
 
Nghị quyết 
Số: 42/2007/NQ-CP 31/07/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây
 
Nghị quyết 
Số: 43/2007/NQ-CP 31/07/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kon Tum
 
Nghị quyết 
Số 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007  Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất  Nghị định 
Số 105/2007/QĐ-TT g 13/07/2007  Quyết định Số 105/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Định hướng Chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020  Quyết định 
Số : 34/2007/NQ-CP 03/07/2007  Nghị quyết về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp
 
Nghị quyết 
Số: 33/2007/NQ-CP 02/07/2007  Nghị quết về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang
 
Nghị quyết 
Số 113/2007/NĐ-CP 28/06/2007  Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều  Nghị định 
Số 107/2007/NĐ-CP 25/06/2007  Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú  Nghị định 
Số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 21/06/2007  Nghị quyết của ủy ban thương vụ Quốc hội quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp   Nghị quyết 
Số 98/2007/NĐ-CP 07/06/2007  Nghị định của Chính phủ về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế  Nghị định 
Số 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007  Nghị định của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai  Nghị định 
Số 87/2007/ND-CP 25/05/2007  Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
 
Nghị định 
Số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN 21/05/2007  Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng kí thế chấp nhà ở  Thông tư liên tịch 
Số 65/2007/QĐ-TTg 11/05/2007  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang   Quyết định 
Số 22/2007/NQ-CP 19/04/2007  Kế hoạch sử dụng đât 5 năm (2006-2010) của Tỉnh Quảng Ngãi   Nghị quyết 
Số 18/2006/NQ-CP 08/03/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Cao Bằng  Nghị quyết 
SỐ 04/2007/TTLT BTNMT-BTC 27/02/2007  Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quẩn lý đất đai  Thông tư liên tịch 
Số 15/2007/NQ-CP 27/02/2007  Điều chỉnh quy hoach đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006-2010)   Nghị quyết 
Số 07/2007/QĐ-BTNMT 27/02/2007  Quyết định của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Quyết định 
Số: 13/2007/NQ-CP 27/02/2007  Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam
 
Nghị quyết 
Số 79/2007/NĐ CP 18/02/2007  Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký  Nghị định 
Số 10/2007/NQ-CP 13/02/2007  Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Thành phố Hồ Chí Minh  Nghị quyết 
Số 9/2007/NQ-CP 07/02/2007  Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Tỉnh An Giang   Nghị quyết 
Số 08/2007/NQ-CP 07/02/2007  Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 vầ kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Tỉnh Long An   Nghị quyết 
Số 06/2007/NQ-CP 29/01/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Nghị quyết 
Số 04/2007/NQ-CP 23/01/2007  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006-2010) tỉnh Ninh BÌnh   Nghị quyết 
Số 09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước   Quyết định 
Số 06/2007/QĐ-TTG 11/01/2007  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh   Quyết định 
Số 147/2006/NĐ-CP 01/12/2006  Nghị định của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi )  Nghị định 
Số 136/2006/NĐ-CP 14/11/2006  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cá  Nghị định 
Số 236/2006/QĐ-TT 23/10/2006  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)  Quyết định 
Số 17/2006/QĐ-BTN 12/10/2006  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất   Quyết định 
Số: 16/2006/QĐ-BTNMT 09/10/2006  Quyết định Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng
 
Quyết định 
Số 112/2006/NĐ-CP 29/09/2006  Nghị định của Chính Phủ về sử đổi, bổ xung một số điều của nghị định số 16/2005/ NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Nghị định 
Số 213/2006/QĐ-TT 25/09/2006  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước   Quyết định 
Số 109/2006/QĐ-TT 15/09/2006  Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng Sông Hồng   Quyết định 
Số 99/2006/NĐ-CP 15/09/2006  Công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách,chiến lược,quy hoạc,kế hoach  Nghị định 
Số 29/2006/QĐ-BXD 14/09/2006  Quyết định của Bộ xây dựng Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhạn quyền sở hữu công trình xây dựng  Quyết định 
Số 207/2006/QĐ-TT 07/09/2006  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 207/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2006 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thành phố Cần Thơ đến năm 2025  Quyết định 
Số 23/2006/NQ-CP 07/09/2006  Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP của Chính phủ  Nghị quyết 
Số 90/2006/NĐ-CP 06/09/2006  Nghị định của Chính Phủ số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở   Nghị định 
Số 21/2006/NQ-CP 30/08/2006  Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Tỉnh Yên Bái   Nghị quyết 
Số 20/2006/NQ-CP 29/08/2006  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Thái Nguyên   Nghị quyết 
Số 19/2006/NQ-CP 29/08/2006  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Thừa Thiên Huế   Nghị quyết 
Số 16/2006/NQ-CP 29/08/2006  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Tỉnh Lào Cai   Nghị quyết 
số 83/2006/NĐ CP 17/08/2006  Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước
 
Nghị định 
Số 2746/QĐ-BTC 16/08/2006  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính số 2476/QĐ-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2006 về việc đính chính thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/08/2006 của Bộ Tài Chính  Quyết định 
Số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 27/07/2006  Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quôc Hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 07 tháng 01 năm năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia  Nghị quyết 
Số 08/2006/QĐ-BT 21/07/2006  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   Quyết định 
Số 163/2006/QĐ-TTg 11/07/2006  Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa

 
Quyết định 
Số 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT 04/07/2006  Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  Thông tư liên tịch 
Số 57/2006/QH11 29/06/2006  Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của cả nước   Nghị quyết 
Số 03/2006/TTLT-BTNMT 13/06/2006  Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi Trường về việc sửa đổi, bổ xung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   Thông tư liên tịch 
Số 06/2006/TTLT 13/06/2006  Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên Môi Trường - Bộ nội vụ - Bộ ngoại giao - Bộ quốc phòng số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP hướng dẫn quản lý công tác đo đạc về địa giới hành chính và biên giới Quốc gia  Thông tư liên tịch 
Số 17/2006/QĐ-BXD 07/06/2006  Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 06 năm 2006 ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở  Quyết định 
Số 133/2006/QĐ-TTG 05/06/2006  Đổi mới công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên  Quyết định 
Số 05/2006/QĐ-BT 26/05/2006  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuất đo đạc bản đồ   Quyết định 
Số 11/2006/NQ-CP 26/05/2006  Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Thành phố Đà Nẵng   Nghị quyết 
Số 43/2006/TTLT-BTC 19/05/2006  Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành án, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án  Thông tư liên tịch 
Số 05/2006/QĐ-BXD 08/03/2006  Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà  Quyết định 
Số 38/2006/QĐ-TTg 14/02/2006  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang  Quyết định 
Số 17/2006/NĐ-CP 27/01/2006  Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần   Nghị định 
Số 13/2006/NĐ-CP 24/01/2006  Nghị định của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất  Nghị định 
Số 02/2006/NĐ-CP 05/01/2006  Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới   Nghị định 
Số : 01/2006/NĐ-CP 04/01/2006  Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính,mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
 
Nghị quyết 
Số 2303/QĐ-BXD 14/12/2005  Quyết định của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ủa Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với  Quyết định 
Số 60/2005/QĐ-BGT 30/11/2005  Quy định về việc cấp phép xây dưng,thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt   Quyết định 
Số 56/2005/QH11 29/11/2005  Luật nhà ở của Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  Luật 
SỐ 61/2005/QH11 29/11/2005  Luật đấu thầu   Luật 
Số 304/2005/QĐ-T 23/11/2005  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên   Quyết định 
Số 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005  Nghị định của Chính phủ số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, Thuê mặt nước   Nghị định 
Số 10/2005/QĐ-BT 24/10/2005  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   Quyết định 
Số 127/2005/NĐ-CP 10/10/2005  Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc Hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTV QH11 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất  Nghị định 
Số 95/2005/NĐ-CP 15/07/2005  Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở,quyền sở hữu công trình xây dựng  Nghị định 
Số 1741/QĐ-BTNMT 14/07/2005  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức kiểm tra tình hình thi hành luật đất đai  Quyết định 
Số 04/2005/QĐ-BT 30/06/2005  Ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   Quyết định 
Số 161/2005/QĐ-TT g 30/06/2005  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài  Quyết định 
Số 05/2005/TTLT-BTNMT-BTP 16/06/2005  Thông tư liên Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp và bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  Thông tư liên bộ 
Số 146/2005/QĐ-TTG 15/06/2005  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 146/2005/QĐ-TTG ngày 15 tháng 06 năm 2005 về chính xách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào đân tộc thiểu số nghèo   Quyết định 
Số 02/2005/NQLT-HN 13/05/2005  Nghị quyết liên tịch hội Nông dân Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường số 02/2005/NQLT-HND-BTNVMT ngày 13 tháng 05 năm 2005 về việc phối hợp bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất  Nghị quyết 
Số 53/2005/NĐ-CP 19/04/2005  Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật khiếu nại tố cáo  Nghị định 
Số 53/2005/NĐ CP 19/04/2005  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại tố cáo và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật khiếu nại tố cáo
 
Nghị định 
Số 755/2005/NQ-UBTVQH11 12/04/2005  Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quôc Hội về việc quy định việc giải quyết đối vơi một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa   Nghị quyết 
Số 74/2005/QĐ-TTG 06/04/2005  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi các tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch  Quyết định 
Số 41/2005/NĐ-CP 25/03/2005  Nghị định của Chính Phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra  Nghị định 
SỐ 41/2005/NĐ CP 25/03/2005  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra


 
Nghị định 
Số 08/2005/NĐ-CP 24/01/2005  Quy hoạch xây dựng   Nghị định 
SỐ 05/2005/NĐ CP 18/01/2005  Về bán đấu giá tài sản   Nghị định 
Số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV 31/12/2004  Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của văn phòng đăn ký quyền sử dụng đất và tổ chức quỹ đất  Thông tư liên tịch 
Số 200/2004/NĐ-CP 03/12/2004  Nghị định của Chính Phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường Quốc doanh   Nghị định 
Số 188/2004/NĐ-CP 16/11/2004  Nghị định của Chính Phủ số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung các loại đất   Nghị định 
Số 24/2004/QĐ-BTNMT 01/11/2004  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Quyết định 
Số 25/2004/QĐ-BT 01/11/2004  Triển khai thi hành luật đất đai   Quyết định 
Số 170/2004/NĐ-CP 22/09/2004  Nghị định của Chính Phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường Quốc doanh   Nghị định 
Số 970/2004/QĐ-TT 09/09/2004  Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc huyện EASUP, Tỉnh Dăk Lăk  Quyết định 
Số 139/2004/NĐ-CP 25/06/2004  Nghị định của Chính Phủ số 139/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng và quản lý lâm sản  Nghị định 
Số 140/2004/NĐ-CP 25/06/2004  Nghị định cua Chính Phủ số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2004 quy định chi tiết một số điều của luật biên giới Quốc Gia   Nghị định 
Số 22/2004/QH11 15/06/2004  Luật thanh tra của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004  Luật 
Số 26/2004/QH11 15/06/2004  Luật sử đổi , bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004  Luật 
Số 24/2004/QH11 15/06/2004  Bộ luật tố tụng dân sự của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004  Luật 
Số 126/2004/NĐ-CP 26/05/2004  Nghị định của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà  Nghị định 
SỐ 06/2004/NQ-CP 19/05/2004  Giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản  Nghị quyết 
Số 417/2004/QĐ-TTg 07/05/2004  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn  Quyết định 
Số 78/2004/QĐ-TTG 07/05/2004  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm , tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lụt tại đồng bằng sông Cửu Long  Quyết định 
Số 76/2004/QĐ-TTG 06/05/2004  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 76/2004/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020  Quyết định 
Số 32/2004/QĐ-BT 06/04/2004  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn  Quyết định 
Số 182/2004/NĐ-CP 29/01/2004  Nghị định của Chính Phủ số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/01/2004 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai   Nghị định 
Số 170/2003/NĐ-CP 25/12/2003  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá   Nghị định 
Số: 170/2003/NĐ-CP 25/12/2003  QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH GIÁ  Nghị định 
Số: 164/2003/NĐ-CP 22/12/2003  QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 
Nghị định 
Số: 128/2003/TT-BTC 22/12/2003  Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  Thông tư 
Số 264/2003/QĐ-TTg 16/12/2003  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh   Quyết định 
Số: 264/2003/QĐ-TTG 16/12/2003  VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH  Quyết định 
SỐ 13/2003/QH11 26/11/2003  Luật đất đai 2003   Luật 
Số 23/2003/QH11 26/11/2003  Nghị quyết của Quốc Hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 07 năm 1991  Nghị quyết 
Số: 14/2003/QH11 26/11/2003  VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  Luật 
Số: 18/2003/QH11 26/11/2003  VỀ HỢP TÁC Xà Luật 
Số: 17/2003/QH11 26/11/2003  VỀ THUỶ SẢN  Luật 
Số: 16/2003/QH11 26/11/2003  Về Xây dựng  Luật 
Số: 23/2003/QH11 26/11/2003  VỀ NHÀ ĐẤT DO NHÀ NƯỚC ĐÃ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991  Nghị quyết 
Số 14/2003/QĐ-BTNMT 20/11/2003  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Quyết định 
Số: 14/2003/QĐ-BTNMT 20/11/2003  VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  Quyết định 
Số: 112/2003/TT-BTC 19/11/2003  hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ  Thông tư 
Số 245/2003/QĐ-TT g 18/11/2003  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 245/2003/QĐ-TTG ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất đối với hộ gia đình, cá nhân của các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên  Quyết định 
số: 245/2003/QĐ-TTG 18/11/2003  VỀ VIỆC GHI NỢ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN  Quyết định 
Số: 129/2003/NĐ-CP 03/11/2003  VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 
Nghị định 
Số: 09/2003/TT-BXD 23/10/2003  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2001/TT-BXD NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA BỘ XÂY DỰNG "HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁNH MẠNG TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1944 VỀ TRƯỚC CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Thông tư 
Luật số: 13/2003/QH11 21/10/2003  LUẬT ĐẤT ĐAI 2003
 
Luật 
Số: 212/2003/QĐ-TTG 21/10/2003  DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Quyết định 
Số: 24/2003/QĐ-BXD 16/09/2003  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ THÍ ĐIỂM TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN-XÂY DỰNG (DIC) THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ -CÔNG TY CON  Quyết định 
Số: 181/2003/QĐ-TTG 04/09/2003  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG  Quyết định 
Số: 80/2003/TTLT/BNN-BTC 03/09/2003  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/2001/QĐ-TTG NGÀY 12/11/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN HƯỞNG LỢI, NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO, ĐƯỢC THUÊ, NHẬN KHOÁN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP  Thông tư liên tịch 
Số: 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT 27/08/2003  hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai  Thông tư liên tịch 
Số: 92/2003/NĐ-CP 13/08/2003  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 41, NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  Nghị định 
Số: 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV 15/07/2003  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương  Thông tư liên tịch 
Số: 62/2003/TTLT-BTC-NHNN 25/06/2003  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ VÀ HỘ DÂN THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN MUA TRẢ CHẬM NHÀ Ở

tài sản gắn liền với đất
 
Thông tư liên tịch 
Số: 59/2003/TT-BTC 23/06/2003  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước  Thông tư 
Số 15/2003/QH11 17/06/2003  Nghị quyết của Quốc hội số 15/2003/NQ-QH11 về việc miễn, giảm thuế nông nghiệp   Nghị quyết 
Số 129/2003/NĐ-CP 17/06/2003  Nghị định của Chính phủ Quy đinh chi tiết thi hành nghi quyết số 15/2003/QH11 của quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp  Nghị định 
Số: 06/2003/QH11 17/06/2003  VỀ LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA  Luật 
Số: 15/2003/QH11 17/06/2003  VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 
Nghị quyết 
Số: 65/2003/NĐ-CP 11/06/2003  VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT  Nghị định 
Số: 60/2003/NĐ-CP 06/06/2003  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
Nghị định 
Số: 55/2003/TT-BTC 04/06/2003  HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 28/2000/TT-BTC NGÀY 18/4/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/1999/NĐ-CP NGÀY 21/12/1999 VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ  Thông tư 
Số: 04/2003/NQ-HĐTP 27/05/2003  HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH TẾ  Nghị quyết 
Số: 07/2003/TT-NHNN 19/05/2003  hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm
tiền vay của các tổ chức tín dụng
 
Thông tư 
Số: 47/2003/NĐ-CP 12/05/2003  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/1999/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 
Nghị định 
Số: 41/2003/TT-BTC 06/05/2003  VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/2002/QĐ-TTG NGÀY 8/10/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐẤT SẢN XUẤT VÀ ĐẤT Ở CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ Ở TÂY NGUYÊN  Thông tư 
Số: 38/2003/NĐ-CP 15/04/2003  VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SANG HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN  Nghị định 
Số: 56/2003/TT-BNN 09/04/2003  hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo  Thông tư 
Số: 312/2003/Q§-NHNN 04/04/2003  Về việc sửa đổi bổ sung tiết A, điểm 2 thông tư số 03/2003TT-NHNN ngày 24/02/2003 hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ  Quyết định 
Số 10/2003/QĐ-BXD 03/04/2003  Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2003 ban hành quy chế sử dụng nhà chung cư   Quyết định 
Số: 10/2003/QĐ-BXD 03/04/2003  BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
 
Quyết định 
SỐ 15/2003/NĐ-CP 19/02/2003  Quy định sử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ  Nghị định 
Số: 15/2003/NĐ-CP 19/02/2003  QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 
Nghị định 
Số 22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2003 về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tọa vốn xây dựng cơ sở hạ tầng  Quyết định 
Số: 22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003  CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG VIỆC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG  Quyết định 
Sè : 61/2002/NĐ-CP 11/06/2002  Nghị định của Chính Phủ về chế độ nhuận bút  Nghị định 
Số 01/2002/TTLT 03/01/2002  Thông tư liên tịch của toàn án nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao tổng cục địa chính số 01/2002/TTLT-TANDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 hướng dẫn về thẩm quyền của tòa án trong việc tranh chấp liên quan tới sử dụng đất  Thông tư liên tịch 
SỐ 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 03/01/2002  Hướng dẫn về thẩm quyền của tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất
 
Thông tư liên tịch 
Nghị quyết số: 51/2001/QH10 25/12/2001  TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN  Luật 
Số 19/2000/NĐ-CP 08/06/2000  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất  Nghị định 
Số - 17/1999/QH10 21/12/1999  Luật sửa đổi, Bổ Sung một số điều của luật thế chuyển quyền sử dụng đất   Luật 
Số 58/1998/NQ UBTVQH10 24/08/1998  Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quôc Hội số 58/1998/NQ UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991  Nghị quyết 
Số 64/1998/QĐ-TTG 21/03/1998  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 64/1998/QĐ-TTG về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước  Quyết định 
Số 118/1996/QĐ-TTG 27/02/1996  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở  Quyết định 
Số: 1357 30/12/1995  Về quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất  Quyết định 
Số: 7463/KTN 30/12/1995  Về ban hành khung giá cho thuê đất  Công văn 
Số: 93-TC/TCT 21/12/1995  Hướng dẫn thực hiện nghị định số 193/CP về lệ phí trước bạ  Thông tư 
Số: 82 TC/VI 11/11/1995  Hướng dẫn việc nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản của Đảng được Nhà nước xác nhận; chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng theo quyết định số 248/CT ngày 2/7/1992 của chủ tịch hôi đồng Bộ trưởng( Nay là Thủ tướng Chính phủ)  Thông tư 
Bộ luật dân sự 28/10/1995  Bộ luật dân sự năm 1995  Luật 
Số: 2374-UB-KCX 24/10/1995  Hướng dẫn về việc chuyển khu chế xuất thành khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo quy chế khu công nghiệp  Thông tư 
Số: 1427/CV/ĐC 13/10/1995  Về viecj hướng dẫn xử lý một số vấn đề về đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Công văn 
Số: 74 TT/LB 13/10/1995  Hướng dẫn việc sử dụng, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí chi giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp  Thông tư liên bộ 
Số: 2200 UB-TĐ 09/10/1995  Về dự án khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê  Thông tư 
Số: 72 TC/TCT 03/10/1995  Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/09/1994 của Bộ tài chính về thuế chuyển quyền sử dụng đất  Thông tư 
Số: 56-CP 18/09/1995  Ban hành quy chế cho người nước ngoài, người việt nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Viêt nam  Nghị định 
Số: 07 TT/LBTL-ĐC 13/09/1995  Thủ tục lập hồ sơ giao đất để xây dựng công trình thủy lợi  Thông tư liên bộ 
Số: 1124/TT-ĐC 08/09/1995  Hướng dẫn về việc lập hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Viêt nam và của bên Việt nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài  Thông tư 
PLXLvi phạm HC 01/08/1995  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính  Pháp lệnh 
Số: 15/LĐTBXH 01/07/1995  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư 07/LĐTBXH ngày 12/05/1993 của BLĐTBXH về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng vùng KTM  Thông tư 
Số: 789/TTR.ĐC 28/06/1995  Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã(HTX) thủ công nghiệp, xây dựng vận tải, thương mại và dịch vụ  Công văn 
Số: 46/TC-QLCS 14/06/1995  Hướng dẫn việc tiếp nhận, bàn giao, đánh giá lại giá trị và nhà đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do thực hiện sắp xếp lại quỹ nhà làm việc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dang quản lý, sử dụng  Thông tư 
Số: 42 TC/TCT 01/06/1995  Hướng dẫn bổ sung thông tư số 19 TC/TCT ngày 16/03/1995 về lệ phí trước bạ  Thông tư 
Số: 647-CV/ĐC 31/05/1995  Về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện nghị định 60/CP của Chính phủ   Công văn 
Số: 329/TTG 27/05/1995  Về việc chuyển giao các nông trường, lâm trường về cho địa phương quản lý  Quyết định 
Số: 1074/UB-TĐ 23/05/1995  Về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài  Công văn 
Số: 257/TTG 29/04/1995  Về việc phê duyệt quy hoạch chung Thành phố Hạ Long  Quyết định 
Luật DNNN 20/04/1995  Doanh nghiệp Nhà nước  Luật 
Số: 229/TTG 20/04/1995  Về việc phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể xây dựng quần thể công trình lịch sử- văn hóa dân tộc tại TP Hồ Chí Minh  Quyết định 
Số: 477/BCĐ/QLN 18/04/1995  Về việc bán nhà thuộc sở huwuxNhaf nước cho người đang thuê theo nghị định 61/Cp của Chính phủ  Công văn 
Số: 688-UB/VP 04/04/1995  Về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài  Công văn 
Số: 25/TC-TCT 27/03/1995  Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi thông tư số 02/TC-TCT ngày 4-1-1995 về việc thu tiền sử dung đất và lệ phí địa chính  Thông tư 
Số: 45/TC-QLCS 27/03/1995  Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp  Thông tư 
Số: 19 TC/TCT 16/03/1995  Hướng dẫn thực hiện nghị định số 193/CP ngày 29-12-1994 của Chính phủ về lệ trước bạ  Thông tư 
Số: 04/ LĐTBXH-DD 14/02/1995  Hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình di dân ra đảo  Thông tư 
Số: 18/CP 13/02/1995  Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vujcuar các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất  Nghị định 
Số: 12 TC/TCT 11/02/1995  Hướng dẫn bổ xung thông tư số 70 TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà  Thông tư 
Số: 11/CP 24/01/1995  Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt nam  Nghị định 
Số: 02/TC-TCT 04/01/1995  Hướng dẫn thực hiện nghị định 89/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính  Thông tư 
Pháp lệnh 01/01/1995  Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tai Việt nam  Pháp lệnh 
Số: 01/CP 01/01/1995  Ban hành quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiêp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước  Nghị định 
Số: 1417 TC/TCĐN 31/12/1994  Của Bộ trưởng Bộ tài chính  Quyết định 
Số: 193-CP 29/12/1994  Quy định về lệ phí trước bạ  Nghị định 
Số: 191-CP 28/12/1994  Về ban hành quy chế hình thành, thẩm định và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài  Nghị định 
Số: 192-CP 28/12/1994  Về ban hành quy chế khu công nghiệp  Nghị định 
Số: 773-TTG 21/12/1994  Về chương trình khai thác, sử dụng đất hoang hóa, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước ở các vùng đồng bằng  Quyết định 
Số: 761-TTG 16/12/1994  Quy định lại tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp quyền sử dụng đất và thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước năm 1994  Quyết định 
Số: 94 TT/LB 14/11/1994  Hướng dẫn thi hành nghị định 87-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loai đất  Thông tư liên bộ 
Số: 37-L/CTN 25/10/1994  Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt nam  Lệnh 
Số: 82-TC/TCT 07/10/1994  Hướng dẫn thi hành nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích  Thông tư 
Số: 83-TC/TCT 07/10/1994  Hướng dẫn thi hành nghị định 94-CP ngày 25-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất  Thông tư 
Số: 78-TC/TCT 30/09/1994  Hướng dẫn thi hành nghị định số 114-CP ngày 5-9-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất  Thông tư 
Số: 119-CP 16/09/1994  Quy định về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp  Nghị định 
Số: 114-CP 05/09/1994  Qui định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất  Nghị định 
Số 94-CP 25/08/1994  Nghị định của Chính Phủ quyết định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất  Nghị định 
Số: 94-CP 25/08/1994  Qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất  Nghị định 
Số 13/LB-TT 18/08/1994  Thông tư liên Bộ xây dựng- Tài chính - Vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê  Thông tư liên bộ 
Số 436-TTG 18/08/1994  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 436-TTg ngày 18 tháng 08 năm 1994 về việc ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở  Quyết định 
Số: 436-TTG 18/08/1994  Về việc ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở  Quyết định 
Số: 70-TC/TCT 18/08/1994  Hướng dẫn thực hiện các khoản thu ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo nghị định số 60-CP ngày 5-7-1994 và viêc mua bán và kinh doanh nhà ở theo nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ  Thông tư 
Số: 87-CP 17/08/1994  QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
 
Nghị định 
Số: 88-CP 17/08/1994  Về quản lý và sử dụng đất đô thị  Nghị định 
Số: 89-CP 17/08/1994  Về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính   Nghị định 
Số: 90-CP 17/08/1994  Qui định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng đồng  Nghị định 
Số: 91-CP 17/08/1994  Ban hành điều lệ quản lý qui hoạch đô thị  Nghị định 
Số: 69-TC/ĐT 17/08/1994  Hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê  Thông tư 
Số: 84-CP 08/08/1994  Qui định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích   Nghị định 
Số 347-TTg 05/07/1994  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 347-TTg ngày 05 tháng 07 năm 1994 về việc thành lập ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở  Quyết định 
Số 61/1994/NĐ-CP 05/07/1994  Nghị định của Chính Phủ số 61/1994/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở   Nghị định 
Số: 60-CP 05/07/1994  VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ  Nghị định 
Số: 61-CP 05/07/1994  VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở  Nghị định 
Số: 347-TTG 05/07/1994  Về việc thành lập ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và đất ở  Quyết định 
Luật 22/06/1994  Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất   Luật 
Điều 84 22/06/1994  LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
 
Luật 
khoá IX, kỳ họp thứ 5 22/06/1994  LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
Luật 
khoá IX kỳ họp thứ 5 21/06/1994  LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN
 
Luật 
Số: 34-L/CTN 03/06/1994  Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất  Lệnh 
Số: 202-TTG 02/05/1994  Ban hành bản quy định về việc khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng  Quyết định 
Pháp lệnh khoá IX 15/03/1994  Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích  Pháp lệnh 
Số: 12/CP 22/02/1994  Về việc thành lập Tổng cục địa chính  Nghị định 
Số: 2/CP 15/01/1994  Ban hành về qui định về bàn giao đất lâm nghiệp cho Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp  Nghị định 
Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 30/12/1993  Luật phá sản doanh nghiệp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam ngày 30/12/1993  Luật 
Số 619-TTG năm 1993 27/12/1993  Quyết định của thủ tướng chính phủ ngày 27/12/1993 về việc điều chỉnh tông hợp điểm hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp   Quyết định 
Số 89 TC/TCT năm 1993 09/11/1993  Thông tư của Bộ Tài Chính ngày 09/11/1993 hướng dẫn thi hành nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp   Thông tư 
Số 80/CP năm 1993 06/11/1993  Nghị định của chính phủ ngày 06/11/1993 quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi  Nghị định 
Số 74-CP 25/10/1993  Nghị định của Chính Phủ số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất Nông nghiệp   Nghị định 
Số 73-CP 25/10/1993  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất Nông nghiệp  Nghị định 
Số 73-CP năm 1993 25/10/1993  Nghị định của chính phủ ngày 25/10/1993 quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp   Nghị định 
Số 74-CP năm 1993 25/10/1993  Nghị định của chính phủ ngày 25/10/1993 quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp   Nghị định 
Số 64-CP năm 1993 27/09/1993  Nghị định của chính phủ ngày 27/09/1993 ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp   Nghị định 
Luật đất đai năm 1993 14/07/1993  Luật đất đai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/07/1993  Luật 
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 10/07/1993  Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/07/1993  Luật 
Số 50/TC-TCDN năm 1993 03/07/1993  Thông tư ngày 03/07/1993 của bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài  Thông tư 
Số 13 L/CTN năm 1993 26/04/1993  Pháp lệnh thi hành án dân sự của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/04/1993   Pháp lệnh 
Số 29-CT/TCT năm 1993 01/04/1993  Thông tư của Bộ Tài Chính ngày 01/04/1993 hướng dẫn thi hành nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội và nghị định của chính phủ về việc bổ sung pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao  Thông tư 
Số 16-CT năm 1993 23/03/1993  Nghị định của chính phủ ngày 23/03/1993 quy định chi tiết thi hành nghị quyêt số 32-NQ/UBTVQH9 ngày 10/03/1993 của ủy ban thường vụ quốc hội về việc bổ sung pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao   Nghị định 
Số 13-TC/DT năm 1993 02/03/1993  Thông tư ngày 02/03/1993 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác   Thông tư 
Số 209 TC/CDTC năm 1993 11/02/1993  Công văn của bộ tài chính ngày 11/02/1993 hướng dẫn kế hoạch chi trả tiền nhà theo quyết định số 188/TTG   Công văn 
Số 09 TC/TT năm 1993 10/02/1993  Thông tư ngày 10/02/1993 hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê   Thông tư 
Số 05 BXD-DT năm 1993 09/02/1993  Thông tư ngày 09/02/1993 hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở  Thông tư 
Số 33 TTG năm 1993 05/02/1993  Quyết định của thủ tướng chính phủ ngày 05/02/1993 về chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hưu nhà nước sang phương thức kinh doanh   Quyết định 
Số 01-LBTT năm 1993 19/01/1993  Thông tư liên bộ Xây Dựng - Tài Chính ngày 19/01/1993 hướng dẫn định giá cho thuê nhà ở   Thông tư liên bộ 
Số 10-TC/NSNN năm 1993 12/01/1993  Thông tư ngày 12/01/1993 cảu bộ tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước   Thông tư 
Số 27-LB/TT năm 1992 31/12/1992  Thông tư của liên bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội - Tài Chính - Xây Dựng ngày 31/12/1992 hướng dẫn việc đưa tiền nhà ở vào tiền lương   Thông tư liên bộ 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài năm 1992 23/12/1992  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 23/12/1992  Luật 
Số 118-TTG năm 1992 27/11/1992  Quyết định của thủ tướng chính phủ ngày 27/11/1992 về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương  Quyết định 
Số 51-TC/TCT năm 1992 01/10/1992  Thông tư của bộ Tài Chính ngày 01/10/1992 hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại quyết định số 210A TC/VP ngày 01/04/1990 của bộ Tài Chính  Thông tư 
Luật tổ chức chính phủ năm 1992 30/09/1992  Luật tổ chức chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/09/1992   Luật 
Số 339-HDBT năm 1992 22/09/1992  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 22/09/1992 về việc thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất  Nghị định 
Số 327-CT năm 1992 15/09/1992  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 15/09/1992 về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước   Quyết định 
Số 38 TT/LB năm 1992 18/08/1992  Thông tư của liên bộ Tài Chính - Quản Lý Ruộng Đất ngày 18/08/1992 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong ngành quản lý đất đai  Thông tư liên bộ 
Pháp lệnh thuế, nhà đất năm 1992 31/07/1992  Pháp lệnh thuế, nhà đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 31/07/1992  Pháp lệnh 
Số 03/TT-LB năm 1992 13/05/1992  Thông tư ngày 13/05/1992 của liên bộ Xây Dựng - Ủy Ban Vật Giá Nhà Nước quy định giá tối thiểu cho thuê nhà áp dụng đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam đinh cư ở nước ngoài lưu trú ở Việt Nam   Thông tư liên bộ 
Số 137-HDBT năm 1992 27/04/1992  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 27/04/1992 về quản lý giá   Quyết định 
Hiến pháp năm 1992 15/04/1992  Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 15/04/1992  Hiến pháp 
Luật tổ chức quốc hội năm 1992 15/04/1992  Luật tổ chức quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 15/04/1992  Luật 
Số 05-TT/LB năm 1991 18/12/1991  Thông của liên bộ Thủy Sản - Quản Lý Ruộng Đất ngày 18/12/1991 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản  Thông tư liên bộ 
Số 2240-TT/LB năm 1991 06/12/1991  Thông tư của liên bộ Xây Dựng - Lao Động Thương Binh Xã Hội - Nội Vụ - Tài Chính - Ngoại Giao ngày 06/12/1991 hướng dẫn việc cho thuê nhà, thuê lao động đối với đoàn ngoại giao   Thông tư liên bộ 
Số 58-TC/TCT năm 1991 24/10/1991  Thông tư của Bộ Tài Chính ngày 24/10/1991 hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về thuế nhà đất   Thông tư 
Số 07-LB/TT năm 1991 30/09/1991  Thông tư liên bộ Xây Dựng - Tài Chính - UBVGNN và Tổng Cục Quản Lý Ruộng Đất ngày 30/09/1991 hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá tính thuế nhà, đất  Thông tư liên bộ 
Số 53-TC/TCT năm 1991 28/09/1991  Thông tư của Bộ Tài Chính ngày 28/09/1991 hướng dẫn thi hành pháp lệnh của hôi đồng nhà nước và nghị định của hội đồng bộ trưởng về thuế nhà đất   Thông tư 
Số 270-HDBT năm 1991 14/09/1991  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 14/09/1991 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế nhà đất   Nghị định 
Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 12/08/1991  Luật bảo vệ và phát triển rừng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12/08/1991  Luật 
Pháp lệnh nhà ở năm 1991 01/07/1991  Pháp lệnh nhà ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 01/07/1991  Pháp lệnh 
Số 119-HDBT năm 1991 17/04/1991  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/04/1991 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao  Nghị định 
Sô 03/TT-LB năm 1991 08/04/1991  Thông tư ngày 08/04/1991 của liên bộ Xây Dựng - Lao Động Thương Binh Và Xã Hội - Nội Vụ - Tài Chính hướng dẫn thi hành quy chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, lưu trú tại việt Nam   Thông tư liên bộ 
Số 389-HDBT năm 1990 10/11/1990  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 10/11/1990 ban hành quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam   Nghị định 
Số 193/BXD-DT năm 1990 29/10/1990  Quyết định của bộ trưởng bộ xây dựng ngày 29/10/1990 về việc ban hành quy định về quản lý xây dựng hai bên đường bộ   Quyết định 
Số 1284-TC-CTN năm 1990 27/08/1990  Công văn của bộ tài chính ngày 27/08/1990 điều chỉnh một số điều về lệ phí trước bạ   Công văn 
Luật sửa dổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 30/06/1990  Luật sửa dổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 30/06/1990  Luật 
Số 186-HDBT năm 1990 31/05/1990  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 31/05/1990 về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác   Quyết định 
Số 04/TTLN năm 1990 03/05/1990  Thông tư liên ngành tòa án nhân dân tối cao, viên kiểm sát nhân dân tối cao, tổng cục quản lý ruộng đất ngày 03/05/1990 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với sử dụng đất đai   Thông tư liên ngành 
Số 210A-TC/VP năm 1990 01/04/1990  Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính ngày 01/04/1990 quy định tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam   Quyết định 
Số 210/TC-VP năm 1990 01/04/1990  Quyết định của bộ tài chính ngày 01/04/1990 về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam   Quyết định 
Số 12-TC/CTN năm 1990 05/03/1990  Thông tư của bộ tài chính ngày 05/03/1990 hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất   Thông tư 
Số 06-CT năm 1990 03/01/1990  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 03/01/1990 về việc thực hiện nghị định số 203-HDBT ngày 21/12/1982 về điều lệ bảo vệ đường bộ đối với các quốc lộ   Quyết định 
Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 30/11/1989  Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 30/11/1989   Pháp lệnh 
Số 47-BXD/CDCB-DT năm 1989 05/08/1989  Thông tư của bộ xây dựng ngày 05/08/1989 hướng dẫn thực hiện ý kiến của thường trực hội đồng bộ trưởng về việc hóa giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị   Thông tư 
Số 201-QD/DKTK năm 1989 14/07/1989  Quyết định nagỳ 14/07/1989 về việc ban hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   Quyết định 
Số 52-HDBT năm 1989 27/05/1989  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 27/05/1989 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nông nghiệp ngày 25/02/1983 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh về thuế nông nghiệp ngày 30/01/1989  Nghị định 
Số 30-HDBT năm 1989 23/03/1989  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 23/03/1989 về việc thi hành luật đất đai  Nghị định 
Số 01-TT/LB năm 1989 15/02/1989  Thông tư liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ngày 15/02/1989 về việc ưu tiên ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công giúp đỡ cách mạng trong quá trình đổi mới kinh tế nông nghiệp   Thông tư liên bộ 
Số 13-HDBT năm 1989 01/02/1989  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngay 01/02/1989 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất  Quyết định 
Số 170-HDBT năm 1988 14/11/1988  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 14/11/1988 ban hành quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, xí nghiệp tư doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp   Nghị định 
Luật đất đai năm 1987 29/12/1987  Luật đất đai ngày 29/12/1987 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Luật 
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 29/12/1987  Luật đầu tư nước ngài nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/12/1987  Luật 
Số 75-TC/CTN năm 1987 29/12/1987  Thông tư của bộ tài chính ngày 29/12/1987 hướng dẫn thi hành nghị định số 222-HDBT ngày 05/12/1987 của hội đồng bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư  Thông tư 
Số 222-HDBT năm 1987 05/12/1987  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 05/12/1987 về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư  Nghị định 
Số 328-CT năm 1987 03/12/1987  Quyết định của chủ tịch hội đồng bộ trưởng ngày 03/12/1987 về cơ chế, chính sách thực hiện trong vùng chuyên canh nguyên liệu giấy trung tâm Bắc Bộ   Quyết định 
Nghị quyết về dự thảo luật đất đai năm 1987 22/06/1987  Nghị quyết của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 22/06/1987 về dự thảo luật đấi đai   Nghị quyết 
Số 45-HDBT năm 1987 03/03/1987  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 03/03/1987 về việc thành lập thị trấn của các huyện Ba Vì, Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội   Quyết định 
Số 37-LN/KL năm 1986 27/12/1986  Thông tư của bộ lâm nghiệp ngày 27/12/1986 hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp nhằm thống nhất quản lý và tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước   Thông tư 
Số 103-CT năm 1986 18/04/1986  Quyết định của chủ tịch hội đồng bộ trưởng ngày 18/04/1986 về việc thu tiền nhà ở, tiền nước đối với công nhân viên chức   Quyết định 
Số 04/TTLN năm 1985 02/11/1985  Thông tư liên ngành của tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ tư pháp ngày 02/11/1985 hướng dẫn thi hành bộ luật hình sự   Thông tư liên ngành 
Số 293-TT/RD năm 1985 22/10/1985  Thông tư của tổng cục quản lý ruộng đất ngày 22/10/1985 hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp đất bãi sa bồi   Thông tư 
Số 222-HDBT năm 1985 19/08/1985  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 19/08/1985 về việc điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn của các huyện Kỳ Sơn, Hương Khê và Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh   Quyết định 
Số 220-HDBT năm 1985 15/08/1985  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 15/08/1985 về điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Tân Thạch thuộc tỉnh Long An   Quyết định 
Bộ luật hình sự năm 1985 27/06/1985  Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 27/06/1985  Luật 
Số 189-HDBT năm 1985 27/06/1985  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 27/06/1985 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh   Quyết định 
Số 142-HDBT năm 1985 23/05/1985  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 23/05/1985 về việc điều chỉnh địa giới một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh  Quyết định 
Số 130-HDBT năm 1985 03/05/1985  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 03/05/1985 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Bắc   Quyết định 
Số 181-HDBT năm 1984 28/12/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 28/12/1984 về việc điều chỉnh địa giới huyện Kon Plông và chia huyện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum  Quyết định 
Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985 27/12/1984  Nghị quyết của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 27/12/1984 vê kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985  Nghị quyết 
Số 75-HDBT năm 1984 17/05/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/05/1984 về việc phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải  Quyết định 
Số 73-TTLB/GTXD năm 1984 27/03/1984  Thông tư liên bộ Giao thông vận tải - Xây dựng ngày 27/03/1984 hướng dẫn thi hành việc đầu tư vốn và quản lý hệ thống đường đô thị   Thông tư liên bộ 
Số 46-HDBT năm 1984 15/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 15/03/1984 về việc phân vạch địa giới thị xã Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre  Quyết định 
Số 40-HDBT năm 1984 14/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 14/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng  Quyết định 
Số 41-HDBT năm 1984 14/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 14/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, thị xã thuộc tỉnh Bến Tre  Quyết định 
Số 42-HDBT năm 1984 14/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 14/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội   Quyết định 
Số 35-HDBT năm 1984 06/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 06/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Đắc Lắc  Quyết định 
Số 36-HDBT năm 1984 06/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 06/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp   Quyết định 
Số 37-HDBT năm 1984 06/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 06/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Ninh  Quyết định 
Số 38-HDBT năm 1984 06/03/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 06/03/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng   Quyết định 
Số 15-HDBT năm 1984 23/01/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 23/01/1984 về việc phân vạch địa giới huyện EA SUP thuộc tỉnh Đắc Lắc  Quyết định 
Số 12-HDBT năm 1984 17/01/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/01/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, phường thuộc tỉnh Đồng Nai   Quyết định 
Số 13-HDBT năm 1984 17/01/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/01/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đăk Lăk   Quyết định 
Số 07-HDBT năm 1984 12/01/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 12/01/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên   Quyết định 
Số 08-HDBT năm 1984 12/01/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 12/01/1984 về việc phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang  Quyết định 
Số 02-HDBT năm 1985 10/01/1984  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 10/01/1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh  Quyết định 
Số 144-HDBT năm 1983 03/12/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 03/12/1983 về việc phân vạch địa giới huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng   Quyết định 
Số 141-HDBT năm 1983 01/12/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 01/12/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng   Quyết định 
Số 140-HDBT năm1 983 28/11/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 28/11/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thuận Hải   Quyết định 
Số 136-HDBT năm 1983 18/11/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 18/11/1983 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hà Tuyên   Quyết định 
Số 131-HDBT năm 1983 12/11/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 12/11/1983 về việc phân vạch địa giới thị xã EA Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăc Lắc   Quyết định 
Số 130-HDBT năm 1983 11/11/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 11/11/1983 về việc mở rộng thị xã Hòa Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình   Quyết định 
Số 128-HDBT năm 1983 09/11/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 09/11/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh   Quyết định 
Số 122-HDBT năm 1983 29/10/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 29/10/1983 về việc phân vạch địa giới thị một số xã thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum  Quyết định 
Số 123-HDBT năm 1983 29/10/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 29/10/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình   Quyết định 
Số 113-HDBT năm 1983 01/10/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 01/10/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bắc Thái   Quyết định 
Số 111-HDBT năm 1983 29/09/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 29/09/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã và phường thuộc tỉnh Thanh Hóa   Quyết định 
Số 106-HDBT năm 1983 27/09/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 27/09/1983 về việc phân vạch địa giới xã Nam Cường thuộc thị xã Lào Cai tỉnh Hoàng Liên Sơn   Quyết định 
Số 107-HDBT năm 1983 27/09/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 27/09/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn Kiến Lương thuộc tỉnh Kiên Giang  Quyết định 
Số 94-HDBT năm 1983 30/08/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 30/08/1983 về việc phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải  Quyết định 
Số 70-HDBT năm 1983 11/07/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 11/07/1983 về việc phân vạch địa giới một số phường và xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh   Quyết định 
Số 25-HDBT năm 1983 30/03/1983  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 30/03/1983 quy định chi tiết thi hành thuế nông nghiệp   Nghị định 
Số 22-HDBT năm 1983 28/03/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 28/03/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng  Quyết định 
Số 23-HDBT năm 1983 28/03/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 28/03/1983 về việc phân vạch địa giới thị trấn và một số xã thuộc tỉnh Minh Hải   Quyết định 
Số 21-HDBT năm 1983 26/03/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 26/03/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang  Quyết định 
Số 11-HDBT năm 1983 19/02/1983  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 19/02/1983 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp  Quyết định 
Số 204-HDBT năm 1982 30/12/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 30/12/1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải  Quyết định 
Nghị quyết ngày 28/12/1982 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1983 28/12/1982  Nghị quyết của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/12/1982 thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983  Nghị quyết 
Nghị quyết ngày 28/12/1982 sát nhập huyện Trường Sa 28/12/1982  Nghị quyết của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/12/1982 vê việc sát nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Dồng Nai vào tỉnh Phú Khánh   Nghị quyết 
Số 200-HDBT năm 1982 17/12/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 17/12/1982 về việc mở rông địa giới 2 thi xã Hà Nam, Ninh Bình và thành lập thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh Hà Nam Ninh  Quyết định 
Số 196-HDBT năm 1982 14/12/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 14/12/1982 về việc điều chỉnh địa giới phường và một số xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh  Quyết định 
Số 192-HDBT năm 1982 08/12/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 08/12/1982 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai  Quyết định 
Số 184-HDBT năm 1982 06/11/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 06/11/1982 về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng  Quyết định 
Số 178-HDBT năm 1982 21/10/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 21/10/1982 về việc điều chỉnh địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Bắc Thái  Quyết định 
Số 179-HDBT năm 1982 21/10/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 21/10/1982 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên   Quyết định 
Số 173-HDBT năm 1982 13/10/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 13/10/1982 về việc phân vạch địa giới một số phường và thị trấn thuộc thành phố Hà Nội   Quyết định 
Số 05-TT/TS năm 1982 17/09/1982  Thông tư của bộ trưởng bộ thủy sản ngày 17/09/1982 hướng dẫn thực hiện quyết định số 97-HDBT ngày 29/05/1982 của hội đồng bộ trưởng về chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản   Thông tư 
Số 149-HDBT năm 1982 30/08/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 30/08/1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và đổi tên huyện Đông Triệu thuộc tỉnh Thanh Hóa   Quyết định 
Số 147-HDBT năm 1982 26/08/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 26/08/1982 về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh  Quyết định 
Số 137-HDBT năm 1982 18/08/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 18/08/1982 về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh   Quyết định 
Số 111-HDBT năm 1982 07/07/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 07/07/1982 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang  Quyết định 
Số 101-HDBT năm 1982 02/06/1982  Quyết định của hội dồng bộ trưởng ngày 02/06/1982 về việc phân vạch địa giới thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội   Quyết định 
Số 97-HDBT năm 1982 29/05/1982  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 29/05/1982 về chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản  Quyết định 
Số 581-BXD-QLN năm 1982 28/05/1982  Công văn của bộ xây dựng ngày 28/05/1982 về giải quyết đơn thư chủa chủ nhà xin trả lại nhà, xin thừa kế, ủy quyền quản lý nhà vắng chủ  Công văn 
Số 67-HDBT năm 1982 08/04/1982  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 08/04/1982 về việc mở rộng thị xã Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình  Quyết định 
Số 31-HDBT năm 1982 22/02/1982  Nghị quyết của hội dồng bộ trưởng ngày 22/02/1982 về việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian 1981-1985   Nghị quyết 
Số 55/DKTK năm 1981 05/11/1981  Thông tư của tổng cục quản lý ruộng đất ngày 05/11/1981 hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, không hợp lý  Thông tư 
Số 119-HDBT năm 1981 26/10/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 26/10/1981 về việc phân vạch địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hậu Giang  Quyết định 
Số 109-HDBT năm 1981 10/10/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 10/10/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Kiên Giang  Quyết định 
Số 108-HDBT năm 1981 08/10/1981  Nghị quyết của hội đồng bộ trưởng ngày 08/10/1981 về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ   Nghị quyết 
Số 102-HDBT năm 1981 02/10/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 02/10/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hóa  Quyết định 
Số 101-HDBT năm 1981 01/10/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 01/10/1981 về việc giải thể xã Minh Tâm thuộc huyện Trấn Yên tỉnh Hoàng Liên Sơn  Quyết định 
Số 100-HDBT năm 1981 30/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 30/09/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh  Quyết định 
Số 98-HDBT năm 1981 29/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 29/09/1981 về việc phân vạch địa giới một số huyện của tỉnh Cửu Long  Quyết định 
Số 93-HDBT năm 1981 26/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 26/09/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh  Quyết định 
Số 89-HDBT năm 1981 25/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 25/09/1981 về việc phân vạch địa giới của một số phường thuộc thành phố Hải Phòng   Quyết định 
Số 79-HDBT năm 1981 23/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 23/09/1981 về việc phân vạch địa giới của một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng   Quyết định 
Số 80-HDBT năm 1981 23/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 23/09/1981 về việc phân vạch địa giới của một số xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình  Quyết định 
Số 75-HDBT năm 1981 19/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 19/09/1981 về việc phân vạch địa giới của huyện và thị xã Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắc Lắc   Quyết định 
Số 76-HDBT năm 1981 19/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 19/09/1981 về việc phân vạch địa giới của huyện và thị xã thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh  Quyết định 
Số 77-HDBT năm 1981 19/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 19/09/1981 về việc phân vạch địa giới của huyện và thị xã thuộc tỉnh Lâm Đồng   Quyết định 
Số 72-HDBT năm 1981 17/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/09/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã của huyện EA H'LEO và huyện Krông Pách thuộc tỉnh Đắc Lắc  Quyết định 
Số 73-HDBT năm 1981 17/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/09/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bình Trị Thiên   Quyết định 
Số 67-HDBT năm 1981 12/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 12/09/1981 về việc phân vạch địa giới thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh và một số xã, phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh  Quyết định 
Số 64-HDBT năm 1981 11/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 11/09/1981 về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã ĐÔng Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Hương Phú, Bến Hải, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên  Quyết định 
Số 60-HDBT năm 1981 10/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 10/09/1981 về việc giải thể các tiểu khu để thành lập các phường và xã thuộc thị xã Cao Bằng. tỉnh Cao Bằng  Quyết định 
Số 61-HDBT năm 1981 10/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 10/09/1981 về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé  Quyết định 
Số 62-HDBT năm 1981 10/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 10/09/1981 về việc thành lập một số phường, xã mới thuộc thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  Quyết định 
Số 63-HDBT năm 1981 10/09/1981  Quyết định cảu hội đồng bộ trưởng ngày 10/09/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh   Quyết định 
Số 48-HDBT năm 1981 05/09/1981  Quyết định của hộin đồng bộ trưởng ngày 05/09/1981 về việc mở rộng thị trấn Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Khánh   Quyết định 
Số 44-HDBT năm 1981 01/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 01/09/1981 về việc thành lập huyện Hạ Lang và đặt thị trấn Tĩnh Túc trực thuộc huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng   Quyết định 
Số 45-HDBT năm 1981 01/09/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 01/09/1981 về việc chia hai huyện An Sơn và Ninh Hải thành thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và thành lập các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước thuộc tỉnh Thuận Hải   Quyết định 
Số 30-HDBT năm 1981 17/08/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 17/08/1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum   Quyết định 
Số 254-CP năm 1981 16/06/1981  Quyết định của chính phủ ngày 16/06/1981 bổ sung chính sách khuyến khích khai hoang, phục hóa   Quyết định 
Số 245-CP năm 1981 10/06/1981  Quyết định của chính phủ ngày 10/06/1981 diều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Cao Bằng  Quyết định 
Số 246-CP năm 1981 10/06/1981  Quyết định của chính phủ ngày 10/06/1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Lạng Sơn   Quyết định 
Số 205-CP năm 1981 28/05/1981  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 28/05/1981 điều chỉnh địa giới một sô xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn  Quyết định 
Số 186-CP năm 1981 18/05/1981  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 18/05/1981 điều chỉnh địa giới một số xã và phường thuộc thành phố Hải Phòng  Quyết định 
Số 187-CP năm 1981 18/05/1981  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 18/05/1981 điều chỉnh một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên   Quyết định 
Số 185-CP năm 1981 14/05/1981  Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 14/05/1981 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên   Quyết định 
Số 151-CP năm 1981 09/04/1981  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 09/04/1981 về một số đơn vị hành chính cấp huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh  Quyết định 
Số 148-CP năm 1981 07/04/1981  Nghị quyết của hội đồng chính phủ ngày 07/04/1981 về phát triển nông nghiệp dồng bằng sông Cửu Long trong kế hoạch 5 năm 1981-1985  Nghị quyết 
Số 19-CP năm 1981 16/01/1981  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 16/01/1981 về việc mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chinhr địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng  Quyết định 
Số 04-CP năm 1981 05/01/1981  Quyết định cảu chính phủ ngày 05/01/1981 về việc chia huyện Cao Lãnh thành 2 huyện: huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười và đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuọcc tỉnh ĐỒng Tháp  Quyết định 
Hiến pháp năm 1980 18/12/1980  Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980  Hiến pháp 
Số 201/CP năm 1980 01/07/1980  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 01/07/1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước   Quyết định 
Số 01-TT/LB năm 1980 03/03/1980  Thông tư liên bộ nông nghiệp - lâm nghiệp ngày 03/03/1980 hướng dẫn thi hành chỉ thị số 137/TTG ngày 20/04/1979 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường bảo vệ rừng trong công tác khai khoáng, mở rộng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp  Thông tư liên bộ 
Số 22-BXD-QLND năm 1978 21/09/1978  Thông tư của bộ xây dựng ngày 21/09/1978 hướng dẫn việc quản lý nhà cửa của người Hoa và người Việt gốc Hoa ở các thành phố, thị xã, thị trấn bỏ đi Trung Quốc   Thông tư 
Số 201/BXD-ND năm 1978 23/06/1978  Thông tư của Bộ Xây Dựng ngày 23/06/1978 hướng dẫn việc quản lý nhà, đất vắng chủ ở các tỉnh phía Nam   Thông tư 
Số 305/CP năm 1977 17/11/1977  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 17/11/1977 bổ sung chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất ở các đô thi các tỉnh phía Nam   Quyết định 
Số 111/CP năm 1977 14/04/1977  Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 14/04/1977 về việc ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê ở các đô thị của các tỉnh phía Nam   Quyết định 
Số 83/CP năm 1975 02/05/1975  Nghị quyết của hội đồng chính phủ ngày 02/05/1975 về việc phát triển sản xuất hoa màu   Nghị quyết 
Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng 1972 06/09/1972  Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội ngày 06/09/1972 quy định việc bảo về rừng năm 1972  Pháp lệnh 
Số 626/NQ-TVQH năm 1968 14/11/1968  Quyết nghị của ủy ban thường vụ quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 14/11/1968 về việc tiếp tục thi hành thuế nông nghiệp 1968  Quyết nghị 
Số 1603/QLND năm 1968 25/06/1968  Công văn của bộ nội vụ ngày 25/06/1968 về việc tháo dỡ, dịch chuyển nhà cửa ở thành phố, thị xã   Công văn 
Số 26/NV năm 1967 27/10/1967  Thông tư của bộ nội vụ ngày 27/10/1967 về việc giải quyết một số vấn đề cụ thể về nhà cửa ở các thành phố, thị xã sau khi địch oanh tạc   Thông tư 
Số 07/NV năm 1967 08/04/1967  Thông tư của bộ nội vụ ngày 08/04/1967 giải thích và hướng dẫn thi hành nghị định số 25/CP ngày 07/03/1967 của hội đồng chính phủ về chế độ sử dụng nhà trong tình hình sơ tán, phòng không  Thông tư 
Số 25/CP năm 1967 07/03/1967  Nghị định của hôi đồng chính phủ ngày 07/03/1967 ban hành chế độ sử dụng nhà cửa trong tình hình sơ tán phòng không  Nghị định 
Số 6037/NC năm 1966 27/12/1966  Công văn của thủ tướng ngày 27/12/1966 quy định về việc sử dụng tài sản của nhà vắng chủ   Công văn 
Số 201/NQ-TVQH năm 1966 18/01/1966  Quyết định của ủy ban thường vụ quốc hội nước Viêt Nam dân chủ cộng hòa ngày 18/01/1966 về việc tiêp tục thi hành thuê snông nghiệp   Quyết định 
Số 20/NV năm 1965 18/10/1965  Thông tư của bộ nội vụ ngày 18/10/1965 bổ sung thông tư số 09/NV về việc quản lý nhà cửa trong sơ tán phòng không ở thành phố, thị xã  Thông tư 
Số 09/NV năm 1965 03/05/1965  Thông tư của bộ nội vụ ngày 03/05/1965 về việc quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã trong khi sơ tán phòng không   Thông tư 
Số 16/NV năm 1965 09/02/1965  Thông tư của bộ nội vụ ngày 09/02/1965 về việc tăng cường công tác thống nhất uản lý đất ở các thành phố, thị xã  Thông tư 
Số 01/NV năm 1965 06/01/1965  Thông tư của bộ nội vụ ngày 06/01/1965 giải thích và hướng dẫn thi hành nghị định số 114/CP ngày 29/07/1964 về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã   Thông tư 
Số 33/NV năm 1964 02/12/1964  Thông tư của bộ nội vụ (cục quản lý nhà đất) ngày 02/12/1964 hướng dẫn thi hành chỉ thị số 99/TTG-TW ngày 26/10/1964 của thủ tướng chính phủ về việc cho cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức xã hội mua nhà tư nhân  Thông tư 
Số 99/TTG-TW năm 1964 16/10/1964  Công văn của phủ thủ tướng ngày 16/10/1964 về việc mua nhà của dân  Công văn 
Số 114/CP năm 1964 29/07/1964  Nghị định của hội đồng chính phủ ngày 29/07/1964 về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố và thị xã  Nghị định 
Số 60/TTG năm 1964 11/06/1964  Thông tư của thủ tướng chính phủ ngày 11/06/1964 bổ sung thông tư số 593/TTG ngày 10/12/1957 về việc thi hành chính sách tôn giáo  Thông tư 
Số 12/NV năm 1964 22/04/1964  Thông tư của bộ nội vụ ngày 22/04/1964 giải thích một số chính sách cụ thể về quản lý nhà cửa  Thông tư 
Số 213/NQ-TVQH năm 1963 18/12/1963  Quyết định của ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 18/12/1963 về việc tính thuế nông nghiệp   Quyết định 
Số 120/CP năm 1963 12/08/1963  Nghị định của hội đồng chính phủ số 120/CP ngày 12/08/1963 ban hành điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự,an toàn giao thông vận tải đường sắt   Nghị định 
Số 10/TTG năm 1963 04/02/1963  Thông tư của thủ tướng ngày 04/02/1963 giải thích thông tư số 73/TTG ngày 07/07/1962 của thủ tướng chính phủ quy định về việc quản lý tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị   Thông tư 
Số 73/TTG năm 1962 07/07/1962  THÔNG TƯ CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 73/TTG NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 1962 VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐẤT CỦA TƯ NHÂN CHO THUÊ, ĐẤT VẮNG CHỦ, ĐẤT BỎ HOANG Ở NỘI THÀNH, NỘI THỊ  Thông tư 
Số 108 NQ/TVQH năm 1962 23/05/1962  QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 108 NQ/TVQH NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1962 VỀ VIỆC TÍNH THUẾ LÃI SUẤT CHO NÔNG DÂN   Quyết định 
Số 22/VP-CT năm 1962 07/05/1962  CÔNG VĂN CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 22/VP-CT NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1962 XÁC MINH QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA CÔNG GIÁO
 
Công văn 
Số 46/TTG năm 1962 18/04/1962  THÔNG TƯ CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 46/TTG NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 1962 VỀ VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN THUỘC VỀ ĐỘNG SẢN VẮNG CHỦ Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ Xà Thông tư 
Số 19/CT năm 1962 05/03/1962  CÔNG VĂN CỦA BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRUNG ƯƠNG SỐ 19/CT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1962 VỀ CHÍNH SÁCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT CỦA THIÊN CHÚA GIÁO  Công văn 
Số 142/BCT năm 1961 05/07/1961  THÔNG TƯ CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 142/BCT NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1961 VỀ VẤN ĐỀ NHÀ CHUYÊN ĐỂ CHO THUÊ CỦA CÁC TÔN GIÁO
 
Thông tư 
Số 143/BCT năm 1961 05/07/1961  THÔNG TƯ CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 143/BCT
NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1961 VỀ VẤN ĐỀ THUẾ THỔ TRẠCH
ĐỐI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH ĐỂ LẠI CHO CHỦ NHÀ THUỘC DIỆN 
Thông tư 
Số 144/BCT năm 1961 05/07/1961  THÔNG TƯ CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 144/BCT NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1961 VỀ VẤN ĐỀ NHÀ CHO THUÊ CỦA TƯ NHÂN Ở CÁC NGOẠI THÀNH, NGOẠI THỊ  Thông tư 
Số 120/BCT năm 1961 09/06/1961  THÔNG TƯ CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 120/BCT NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 1961 GÓP Ý GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH CỤ THỂ TRONG CẢI TẠO NHÀ CỬA  Thông tư 
Số 110/BCT năm 1961 26/05/1961  THÔNG TƯ CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 110/BCT
NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1961 TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC VỀ CHÍNH SÁCH CỤ THỂ TRONG CẢI TẠO
VÀ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT NHÀ, ĐẤT HIỆN NAY 
Thông tư 
Số 45/BCT năm 1961 10/03/1961  CÔNG VĂN CỦA BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRUNG ƯƠNG SỐ 45/BCT NGÀY 10/3/1961 VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CẢI TẠO NHÀ CỬA
 
Công văn 
Số 33/VP-CT năm 1961 25/02/1961  CÔNG VĂN CỦA BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRUNG ƯƠNG SỐ 33/VP-CT NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1961 VỀ VIỆC CẢI TẠO NHÀ CHO THUÊ BÁN CÔNG BÁN TƯ  Công văn 
Số 61-TTG năm 1961 17/02/1961  THÔNG TƯ CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 61-TTG NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1961 GIẢI THÍCH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THỐNG NHẤT NHỮNG NHÀ CHO THUÊ Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ Xà Thông tư 
Số 24/CP năm 1961 13/02/1961  NGHỊ ĐỊNH CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 24-CP NGÀY 13-2-1961 BỔ SUNG CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THỐNG NHẤT NHÀ CHO THUÊ Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ XÃ
 
Nghị định 
Số 09-NQ/TW năm 1961 02/02/1961  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN BÍ THƯ SỐ 9-NQ/TW NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 1961 VỀ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT NHÀ CHO THUÊ Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ Xà Nghị quyết 
Công văn 25/08/1960 25/08/1960  CÔNG VĂN CỦA BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRUNG ƯƠNG NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1960 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ TRONG KHI TIẾN HÀNH CẢI TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI NHÀ CỬA CHO THUÊ CỦA CÁC TÔN GIÁO  Công văn 
Số 19/CP năm 1960 29/06/1960  NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 19-CP NGÀY 29-6-1960 VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆC CHO THUÊ NHÀ CỦA TƯ NHÂN Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ XÃ
 
Nghị định 
Hiến pháp 1960 31/12/1959  HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NĂM 1960
 
Hiến pháp 
Nghị quyết 27/05/1959 về hợp tác hóa nông nghiệp 27/05/1959  NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 1959 VỀ VẤN ĐỀ HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP
 
Nghị quyết 
Số 1424/TT-LB 14/04/1959  THÔNG TƯ LIÊN BỘ UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC - NỘI VỤ SỐ 1424/TT-LB NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1959 THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1959 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỂ LỆ TẠM THỜI VỀ TRƯNG DỤNG RUỘNG ĐẤT ĐỂ LÀM ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN THIẾT CƠ BẢN
 
Nghị định 
Số 151/TTG năm 1959 14/01/1959  NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 151/TTG NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 1959 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRƯNG DỤNG RUỘNG ĐẤT  Nghị định 
Số 3/TT/LB năm 1958 23/07/1958  Về việc bảo vệ nông giang  Thông tư liên bộ 
Số 337/TTG năm 1958 05/07/1958  Về việc phân công quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt   Thông tư 
Số 45 NV/TC năm 1958 02/07/1958  Về việc phân phối và quản lý đất bãi sa bồi  Thông tư 
Nghị quyết buổi họp đêm 18/01/1957 18/01/1957  Nghị quyết về cải cách ruộng đất năm 1957  Nghị quyết 
Số 12/TTG của thủ tướng chính phủ năm 1957 12/01/1957  Thông tư về một số điểm trong chính sách cụ thể, cần nắm vững khi tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất   Thông tư 
Số 1119-TTg năm 1956 06/11/1956  Sửa đổi nghị định số 1056-TTg ngày 22/09/1956 quy định những nguyên tắc thu thuế nông nghiệp ở miên núi  Nghị định 
Số 1086-TTg năm 1956 18/10/1956  Về biện pháp pháp lý áp dụng trong việc trả lại tự do cho những người bị oan về tội phản động và phá hoại trong giảm tô, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức  Thông tư 
Số 1056-TTg năm 1956 22/09/1956  Quy định những nguyên tắc về thu thuế nông nghiệp ở miền núi   Nghị định 
Số 599-TTg năm 1955 09/10/1955  Điều lệ cải cách ruông đât ngoại thành   Điều lệ  
Số 223-SL năm 1955 14/06/1955  Ban hành chính sách tôn giáo 1955  Thông tư liên ngành 
Nghị quyết 26/03/1955 về cải cách ruộng đất 26/03/1955  Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất  Nghị quyết 
Nghị quyết 26/03/1955 về vấn đề tôn giáo 26/03/1955  Nghị quyết 26/03/1955 về vấn đề tôn giáo   Nghị quyết 
Số 197-SL năm 1953 19/12/1953  Ban hành luật cải cách ruông đất  Luật 
Luật cải cách ruộng đất 04/12/1953  Luật cải cách ruộng đất năm 1953  Luật 
Số 149-SL năm 1953 12/04/1953  Chính sách ruộng đất năm 1953  Thông tư liên ngành 
Số 150-SL năm 1953 12/04/1953  Về việc thành lập tòa án nhân dân đặc biệt thi hành chính sách ruộng đất  Thông tư liên ngành 
Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiên chính sach ruộng đất 01/03/1953  Công tác phát động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách ruộng đât  Nghị quyết 
Số 96-SL năm 1952 14/06/1952  Về việc sửa đổi bản điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp  Thông tư liên ngành 
Số 93-SL năm 1952 08/06/1952  Quy định các nương rẫy phải chịu thuế nông nghiệp  Thông tư liên ngành 
Số 87-SL năm 1952 05/03/1952  Ban hành bản điều lệ tạm thời sử dụng công điền, công thổ  Thông tư liên ngành 
Số 85-SL năm 1952 29/02/1952  Ban hành thể lệ trước bạ về mua bán, cho và đổi nhà cửa, ruộng đất  Thông tư liên ngành 
Số 40-SL năm 1951 15/07/1951  Ban hành điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp  Thông tư liên ngành 
Số 13-SL năm 1951 01/05/1951  Cải cách chế độ đảm phụ, bãi bọ thuế về nông nghiệp   Thông tư liên ngành 
Số 03-SL năm 1951 06/02/1951  Bỏ việc thu thóc quân lương 10% vào các loại ruông đất năm 1951  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 137-SL năm 1950 19/09/1950  Sửa đổi điều 6 luật thuế trực thu ấn định việc đánh thuế điền thổ   Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 138-SL năm 1950 19/09/1950  Sửa đổi điều 7 bộ luât thuế trực thu ấn định cách thức đánh thuế đất  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 88-SL năm 1950 22/05/1950  Quy định thể lệ lĩnh canh ruộng đất năm 1950  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 90-SL năm 1950 22/05/1950  Quy định sử dụng các ruộng đất bỏ hoang năm 1950  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 96-SL năm 1950 22/05/1950  Định thuế biểu lũy tiến để thu thuế điền thổ bằng thóc  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 25-SL năm 1950 13/02/1950  Quy định về việc sử dụng các ruộng đất vắng chủ trong thời kỳ kháng chiến  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 146-SL năm 1949 24/12/1949  Ấn định thuế suất thuế điền thổ năm 1950  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 78-SL năm 1949 14/07/1949  Ấn định mức địa tô từ 14/07/1949  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 75-SL năm 1949 01/07/1949  Sắc lệnh về ruộng đất và tài sản phụ thuộc tịch thu của những phạm nhân bị kết án về các tội làm phương hại đến nền độc lập quốc gia  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 49-SL năm 1949 18/06/1949  Quy định luật thuế trực thu năm 1950  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 63-SL năm 1949 18/06/1949  Xác định thuế biểu thuế điền thổ và các bách phân phụ thu vào thuế điền thổ và thuế môn bài  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 16-SL năm 1949 12/03/1949  Xóa thuế điền thổ năm 1948 cho các huyện thuộc Nam phần tỉnh Bắc Ninh  Thông tư liên ngành 
212 - SL ngày 20/11/1948 20/11/1948  Sửa đổi thuế biểu thuế điền thổ  Thông tư liên ngành 
Sắc lênh 219 năm 1948 20/08/1948  Phụ thu kháng chiến  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 236 - SL năm 1948 20/08/1948  Xét đất được đặt thành vùng doanh điền  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 27B năm 1947 02/03/1947  Cấp đất công hoang ở những miền gọi là vùng tiểu đinh điền   Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 26 năm 1947 28/02/1947  Quy định số bách phân phụ thu  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 27 năm 1947 28/02/1947  Thể thức ấn định thuế trực thu trong thời kỳ kháng chiến  Thông tư liên ngành 
Hiến pháp ngày 09/11/1946 09/11/1946  Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  Luật 
Sắc lệnh 78 năm 1946 29/05/1946  Xác định thuế biểu điền thổ ở Trung Bộ  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 79 năm 1946 29/05/1946  Giảm 15% thuế biểu thuế điền thổ ấn định trong sắc lệnh 78 năm 1946 cho nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 69 năm 1946 16/05/1946  Xác định thuế biểu điền thổ trong toàn hạt Bắc Bộ  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 15 năm 1946 30/01/1946  Bãi bỏ thuế thổ trạch ở thôn quê  Thông tư liên ngành 
Thông tư ngày 26/10/1945 26/10/1945  Thông tư về phương pháp khẩn cấp chấn hưng nông nghiệp  Thông tư 
Số 25/2004/QĐ-BTNMT   Quyết định của Bộ tài nguyên Môi trường về việc triển khai thi hành luật đất đai  Quyết định 
Pháp lệnh quy định thuế snông nghiệp năm 1983   Pháp lệnh quy định thuế nông nghiệp năm 1983  Pháp lệnh 
Pháp lệnh về đê điều năm 1989   Pháp lệnh về đê điều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1989  Pháp lệnh 
Dự thảo chiến lược Ngành QLĐĐ   Dự thảo Chiến lược Phát triển ngành Quản lý đất đai Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng đến năm 2030  Hướng dẫn 
Dự thảo Thông tư ngày 14/12   Dự thảo Thông tư quy định chuẩn dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
 
Thông tư 
Dự thảo   Dự thảo Thông tư Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
 
Thông tư 
DTTT   Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất   Thông tư liên tịch 
Dự thảo Thông tư QH   Dự thảo Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi  Thông tư 
TTDT   Dự thảo Thông tư Quy định về định mức Kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh kèm theo dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh.  Thông tư 
QTDT   Dự thảo Quy trình điều tra thoái hóa đất  Quy chế 
DTTTQDDM   Dự thảo Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
 
Công văn 
Luật số: 45/2013/QH13   Luật đất đai  Luật 
Dự thảo TT   Dự thảo Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 
Thông tư 
DKTK/2014/TT-BTNMT   Quy định về thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai
và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 
Thông tư 
Số: /2014/TT-BTNMT   THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  Thông tư 
Số .../2014/TT-BTNMT   Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng hệ thống thông tin đất đai (Cập nhật ngày 11/06/2014)  Thông tư 
DTTTLIS   Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai  Thông tư 
Số: /2014/TT-BTNMT   Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất 
Thông tư 
Số: /2014/TT-BTNMT   Thông Tư
Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Thông tư 
Số: /2014/TT–BTNMT   THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp  Thông tư 
Số: /2014/TT-BTNMT   Dự thảo Thông tư  Thông tư 
/2014/TT-BTNMT   THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  Thông tư 
Số:/2014/TT-BTNMT   THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất   Thông tư 
Số: /2014/TT-BTNMT   THÔNG TƯ Ban hành Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai  Thông tư 
Du thao TTDMKT   Dự thảo Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 
Thông tư 

Tìm kiếm
Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản
Liên kết web
Bộ tài nguyên và môi trường Viện Nghiên Cứu Địa Chính
Cục Đo Đạc và Bản Đồ Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam
Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước Hội Bảo vệ Thiên Nhiên và Môi Trường