Danh sách chuyên mục
Giấy chứng nhận  Quản lý nhà cửa 
Quy hoạch, kế hoạch  Quy định chung 
Quy định khác  Tài chính - đấu thầu 
Tài chính đất đai  Thu hồi bồi thường 
Thủ tục hành chính  Văn bản dự thảo 
Vi phạm, khiếu tố  Đất chuyên dùng 
Đất nông nghiệp  Đất ở 
Điều chỉnh địa giới hành chính    

Tìm kiếm văn bản

Danh sách văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thể loại
Số 434/TCQLĐĐ-CĐKTK 14/04/2014  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo thực trạng về hệ thống Vă phòng đăng ký quyền sử dụng đất.  Công văn 
/2014/TT-BTNMT 07/04/2014  Dự thảo Thông tư Quy định về bản đồ địa chính  Thông tư 
21/2014/QĐ/- TTg 13/03/2014  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường  Quyết định 
Số: 118/ BTNMT-TCQLĐĐ 15/01/2014  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  Công văn 
Số 55/2013/TT-BTNMT 30/12/2013  Thông tư Quy định ban hành về thành lập bản đò địa chính  Thông tư 
/2013/TTLT-BTC-BTN&MT 25/12/2013  Dự thảo thông tư: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với nhiệm vụ đo đạc địa chính và quản lý đất đai
 
Thông tư liên tịch 
Số: 4911 /BTNMT-TCQLĐĐ 29/11/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại  Công văn 
Số 1975/QĐ-TTg 30/10/2013  Quyết định phê duyệt dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"  Quyết định 
Số 33/2013/TT-BTNMT 25/10/2013  Thông tư ban hành định mức Kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai  Thông tư 
Số 31/2013/TT-BTNMT 23/10/2013  Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai   Thông tư 
Số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ 18/10/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn  Công văn 
Số 1008/TCQLĐĐ-CĐKTK 19/09/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.  Công văn 
Số: 862/TCQLĐĐ-CĐKTK 19/08/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ  Công văn 
Số 18/2013/TT-BTNMT 18/07/2013  Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  Thông tư 
Số 137/CĐKTK-ĐKĐĐ 08/07/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc giải quyết đơn thư của Ông Võ Thành Nhân về việc đăng ký nhận tặng cho QSDĐ  Công văn 
Số: 638/TCQLĐĐ-CĐKTK 01/07/2013  Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận

 
Công văn 
Số 65/2003/NĐ-CP 27/06/2013  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân  Nghị định 
Số 66/2003/NĐ-CP 27/06/2013  Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  Nghị định 
Số 2418/BTNMT-TCQLĐĐ 26/06/2013  Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long về việc thực hiện kế hoạch theo cam kết dự án VLAP với ngân hàng thế giới  Công văn 
Số 17/2013/TT-BTNMT 21/06/2013  Thông tư Quy định ký thuật lập bản đồ Tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000  Thông tư 

Tìm kiếm
Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản
Liên kết web
Bộ tài nguyên và môi trường Viện Nghiên Cứu Địa Chính
Cục Đo Đạc và Bản Đồ Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam
Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước Hội Bảo vệ Thiên Nhiên và Môi Trường