Danh sách chuyên mục
Giấy chứng nhận  Quản lý nhà cửa 
Quy hoạch, kế hoạch  Quy định chung 
Quy định khác  Tài chính - đấu thầu 
Tài chính đất đai  Thu hồi bồi thường 
Thủ tục hành chính  Văn bản dự thảo 
Vi phạm, khiếu tố  Đất chuyên dùng 
Đất nông nghiệp  Đất ở 
Điều chỉnh địa giới hành chính    

Tìm kiếm văn bản

Danh sách văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tăng dần Thể loại
Sắc lệnh 78-SL năm 1949 14/07/1949  Ấn định mức địa tô từ 14/07/1949  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 146-SL năm 1949 24/12/1949  Ấn định thuế suất thuế điền thổ năm 1950  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 15 năm 1946 30/01/1946  Bãi bỏ thuế thổ trạch ở thôn quê  Thông tư liên ngành 
Số 40-SL năm 1951 15/07/1951  Ban hành điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp  Thông tư liên ngành 
Số 03-SL năm 1951 06/02/1951  Bỏ việc thu thóc quân lương 10% vào các loại ruông đất năm 1951  Thông tư liên ngành 
Số 13-SL năm 1951 01/05/1951  Cải cách chế độ đảm phụ, bãi bọ thuế về nông nghiệp   Thông tư liên ngành 
Số: 2105/BTNMT-TCQLĐĐ 10/06/2010  Công văn hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020  Công văn 
Dự thảo TTLT (Sửa lần 11 ngày 28.5.2010) 28/05/2010  Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất, xác định giá đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai  Thông tư liên tịch 
Sắc lệnh 79 năm 1946 29/05/1946  Giảm 15% thuế biểu thuế điền thổ ấn định trong sắc lệnh 78 năm 1946 cho nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên  Thông tư liên ngành 
Số - 17/1999/QH10 21/12/1999  Luật sửa đổi, Bổ Sung một số điều của luật thế chuyển quyền sử dụng đất   Luật 
Luật 22/06/1994  Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất   Luật 
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 10/07/1993  Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/07/1993  Luật 
Luật đất đai năm 1987 29/12/1987  Luật đất đai ngày 29/12/1987 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Luật 
Số 15/2003/QH11 17/06/2003  Nghị quyết của Quốc hội số 15/2003/NQ-QH11 về việc miễn, giảm thuế nông nghiệp   Nghị quyết 
Số 131/2009/NQ-HĐND 10/12/2009  Nghị quyết về việc quy định giá đất các loại năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nam Định  Nghị quyết 
Số 80/CP năm 1993 06/11/1993  Nghị định của chính phủ ngày 06/11/1993 quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi  Nghị định 
Số 73-CP năm 1993 25/10/1993  Nghị định của chính phủ ngày 25/10/1993 quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp   Nghị định 
Số 19/2000/NĐ-CP 08/06/2000  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất  Nghị định 
Số 170/2003/NĐ-CP 25/12/2003  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá   Nghị định 
Số 129/2003/NĐ-CP 17/06/2003  Nghị định của Chính phủ Quy đinh chi tiết thi hành nghi quyết số 15/2003/QH11 của quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp  Nghị định 

Tìm kiếm
Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản
Liên kết web
Bộ tài nguyên và môi trường Viện Nghiên Cứu Địa Chính
Cục Đo Đạc và Bản Đồ Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam
Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước Hội Bảo vệ Thiên Nhiên và Môi Trường