Tên / Số / ký hiệu : Số 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ
Về việc / trích yếu

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Ngày 21/04/2016
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 4338 | Đã tải: 372