Tên / Số / ký hiệu : Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy
Về việc / trích yếu

SNGCNH2017

Ngày 22/12/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 5634 | Đã tải: 65
Nội dung chi tiết
Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy