Bình chọn sáng kiến Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai 2023

 •   16/10/2023 23:06:00
 •   Đã xem: 6984
 •   Phản hồi: 0
Bình Thuận: Áp dụng hệ số K mới

Bình Thuận: Áp dụng hệ số K mới

 •   29/05/2023 17:14:37
 •   Đã xem: 6629
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 30/5, tỉnh Bình Thuận sẽ áp dụng hệ số K mới theo quyết định số 06/2023/QĐ-UBND, làm cơ sở tính tiền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất…
Sửa đổi bổ sung một số quy định về cấp sổ đỏ và hồ sơ địa chính

Sửa đổi bổ sung một số quy định về cấp sổ đỏ và hồ sơ địa chính

 •   29/05/2023 17:12:01
 •   Đã xem: 6934
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.
Sơn La: Ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể

Sơn La: Ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể

 •   29/05/2023 17:09:54
 •   Đã xem: 6624
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND, ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn. Thời gian ủy quyền từ nay đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.
Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai

Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai

 •   24/05/2023 11:57:00
 •   Đã xem: 6608
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3382 /BTNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai.
Nam Định giải quyết loạt vướng mắc về đất đai

Nam Định giải quyết loạt vướng mắc về đất đai

 •   18/05/2023 11:20:31
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đồn điền đổi thửa và chỉnh lý biến động đất đai sau khi hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố, ngày 7/4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức phiên giải trình về lĩnh vực đất đai.
Sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ condotel

Sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ condotel

 •   18/05/2023 11:16:34
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vừa được ban hành đã sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở (còn gọi là căn hộ codotel).
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp Giấy chứng nhận

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp Giấy chứng nhận

 •   18/05/2023 11:12:22
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về tiếp tục phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 10/2023 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp Giấy chứng nhận.
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023

Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023

 •   18/05/2023 11:10:31
 •   Đã xem: 6618
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần xử lý các bất cập về bồi thường, hỗ trợ, tái định

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần xử lý các bất cập về bồi thường, hỗ trợ, tái định

 •   18/05/2023 11:04:23
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Trong các vấn đề lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những nội dung được người dân, dư luận hết sức quan tâm là việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, một vấn đề dễ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện thời gian qua.
TP. HCM: Đề xuất tăng phí cấp GCN quyền sử dụng đất

TP. HCM: Đề xuất tăng phí cấp GCN quyền sử dụng đất

 •   18/05/2023 11:02:05
 •   Đã xem: 6669
 •   Phản hồi: 0
Dự kiến, UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình HĐND thành phố tại kỳ họp Hội đồng sắp tới “Đề án mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất

Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất

 •   18/05/2023 10:57:03
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Để làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các địa phương đã có các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý giá đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung. Đến nay, giá đất tại các địa phương đã cơ bản bình ổn, cơn sốt đất cục bộ tại các địa phương đã được kiểm soát.
Lào Cai: Hơn 9.000 ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lào Cai: Hơn 9.000 ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 •   18/05/2023 10:52:16
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, tính đến ngày 18/4, đã có hơn 9.000 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung vào nhiều nội dung như cơ chế, chính sách tài chính đất đai, đất cho đồng bào dân tộc, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…
Hòa Bình tiến tới số hóa dữ liệu về đất đai

Hòa Bình tiến tới số hóa dữ liệu về đất đai

 •   18/05/2023 10:50:07
 •   Đã xem: 6666
 •   Phản hồi: 0
Số hóa và thiết lập phần mềm hệ thống dữ liệu về đất đai trên phạm vi toàn tỉnh là một trong những chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tại Chỉ thị số 35/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất

Bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất

 •   18/05/2023 10:47:20
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa có Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Quốc hội trên cơ sở ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ý kiến của Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (ngày 06 - 07/4/2023).
Hội nghị phản biện xã hội (lần hai) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội nghị phản biện xã hội (lần hai) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 •   18/05/2023 10:44:12
 •   Đã xem: 6671
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần hai) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây