Tên / Số / ký hiệu : Công văn số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/3/2018
Về việc / trích yếu

Về việc báo cáo dự án chậm tiến độ

Ngày 11/04/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 956 | Đã tải: 118
Nội dung chi tiết