STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:TCVN-2023
Ngày ban hành:27/09/2023
DỰ THẢO TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai
Tên tiêu chuẩn: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai - Yêu cầu về điều tra cơ bản về đất đai.
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:1475/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/09/2023
1475/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sìn Hồ
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:1474/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/09/2023
1474/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:1969/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/09/2023
1969/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:2072/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/09/2023
2072/QĐ-UBND
về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh tại phường Trần Lam, thành phố Thái Bình
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:1977/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/09/2023
1977/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:1981/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/09/2023
1981/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:2169/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/09/2023
2169/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:2167/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/09/2023
2167/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:1438/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/09/2023
1438/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình, nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện PhongThổ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Thổ
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:3267/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/09/2023
3267/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Yên Định
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:1001/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/09/2023
1001/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:4575/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/09/2023
4575/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:16/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/09/2023
16/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:719/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:10/09/2023
719/QĐ-BTNMT
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:55/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/09/2023
55/2023/QĐ-UBND
Quyết định 55/2023/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:42/NQ-HĐND
Ngày ban hành:10/09/2023
42/NQ-HĐND
Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:2179/QĐ-BTP
Ngày ban hành:07/09/2023
2179/QĐ-BTP
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ VỀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TỪ NĂM 2015 ĐẾN HẾT NĂM 2023 VÀ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2018 - 2023
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:20/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/09/2023
20/2023/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:48/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/09/2023
48/2023/QĐ-UBND
Quyết định 48/2023/QĐ-UBND về Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:1717/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/09/2023
1717/QĐ-UBND
Quyết định 1717/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:47/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/09/2023
47/2023/QĐ-UBND
Quyết định 47/2023/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:37/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/09/2023
37/2023/QĐ-UBND
Quyết định 37/2023/QĐ-UBND về Quy đinh rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối vói các thửa đất nhỏ hẹp đê sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:4362/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2023
4362/QĐ-UBND
Quyết định 4362/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:3671/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2023
3671/QĐ-UBND
Quyết định 3671/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:3672/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2023
3672/QĐ-UBND
Quyết định 3672/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:79/NQ-HĐND
Ngày ban hành:30/08/2023
79/NQ-HĐND
Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2023 thông qua điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:3673/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2023
3673/QĐ-UBND
Quyết định 3673/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:2064/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/08/2023
2064/QĐ-UBND
Quyết định 2064/QĐ-UBND về hủy bỏ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:3065/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/08/2023
3065/QĐ-UBND
Quyết định 3065/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:1403/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/08/2023
1403/QĐ-UBND
Quyết định 1403/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/08/2023
2056/QĐ-UBND
Quyết định 2056/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:3562/TB-UBND
Ngày ban hành:20/08/2023
3562/TB-UBND
Thông báo về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:1634/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/08/2023
1634/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023
trên địa bàn tỉnh Nam Định
File đính kèm:
35
Số kí hiệu:76/BC-UBND
Ngày ban hành:09/08/2023
76/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2023
File đính kèm:
36
Số kí hiệu:3974/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/08/2023
3974/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
File đính kèm:
37
Số kí hiệu:495/KH-UBND
Ngày ban hành:01/08/2023
495/KH-UBND
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
File đính kèm:
38
Số kí hiệu:05/2023/TT-BTNMT
Ngày ban hành:30/07/2023
05/2023/TT-BTNMT
Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
File đính kèm:
39
Số kí hiệu:174/QĐ-TTDL&PTQĐ
Ngày ban hành:27/07/2023
174/QĐ-TTDL&PTQĐ
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất quy hoạch đất thương mại, dịch vụ
tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
File đính kèm:
40
Số kí hiệu:1767/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/07/2023
1767/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG
File đính kèm:
41
Số kí hiệu:1710/TB-TTCP
Ngày ban hành:26/07/2023
1710/TB-TTCP
THONG BAO KET LUAN THANH TRA
File đính kèm:
42
Số kí hiệu:2821/TB-STNMT
Ngày ban hành:25/07/2023
2821/TB-STNMT
Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 7 năm 2023
File đính kèm:
43
Số kí hiệu:2198/UBND-TNMT
Ngày ban hành:16/07/2023
2198/UBND-TNMT
Công văn về việc áp dụng pháp luật khi xử lý đối với các trường hợp đã được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
File đính kèm:
44
Số kí hiệu:1877/UBND-PTQĐ
Ngày ban hành:12/07/2023
1877/UBND-PTQĐ
Trả lời đơn của bà Đinh Thị Nhiệm
File đính kèm:
45
Số kí hiệu:1564/TB-TTCP
Ngày ban hành:10/07/2023
1564/TB-TTCP
Thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
File đính kèm:
46
Số kí hiệu:287/KH-UBND
Ngày ban hành:29/06/2023
287/KH-UBND
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO CÁC TRƯỜNG HỢP HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
File đính kèm:
47
Số kí hiệu:2275/KH-UBND
Ngày ban hành:27/06/2023
2275/KH-UBND
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỔNG THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN CƯ THEO ĐỀ ÁN 06 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
File đính kèm:
48
Số kí hiệu:24/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/06/2023
24/2023/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
File đính kèm:
49
Số kí hiệu:122/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/06/2023
122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án:
Thủy điện Long Sơn; địa điểm xây dựng: xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
File đính kèm:
50
Số kí hiệu:1519/UBND-TNMT
Ngày ban hành:20/06/2023
1519/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục
đích và thời hạn sử dụng đất
thuộc hành lang bảo vệ an
toàn công trình giao thông ghi
trên GCNQSD đất số phát
hành Y 642857; số vào sổ cấp
GCN: 01923 QSDĐ/751/QĐUB (H), được UBND huyện
Sơn Hà cấp ngày 11/12/2003
File đính kèm:
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây