Điện Biên: Đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hơn 800 ha đất

Đăng lúc: Thứ năm - 08/12/2016 07:39 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến

(TN&MT) – Từ ngày 7-10/12, HĐND tỉnh Điện Biên họp kỳ thứ 4, khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp
Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các tờ trình được đại biểu quan tâm gồm: Đề nghị chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên...

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận 66 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, với tổng nhu cầu sử dụng đất là 704,46 ha; chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 51,74 ha đất trồng lúa, 69,54 ha đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác để thực hiện 23 dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021
Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Điện Biên đưa ra phương án điều chỉnh 3 loại đất: Đất nông nghiệp: Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp là: 790.769,82 ha, chiếm 82,88% tổng diện tích tự nhiên. Đất phi nông nghiệp: Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp là: 31.741,06 ha, chiếm 3,33% tổng diện tích tự nhiên. Và đất chưa sử dụng đến năm 2020 là: 131.614,19 ha, chiếm 13,79% tổng diện tích tự nhiên.

Về quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Điện Biên chia 13 khu và 25 điểm phân bổ dựa trên đặc điểm nguồn nước. Lượng nước phân bổ tài nguyên nước mặt được xác định tại 25 điểm phân bổ. Trong giai đoạn quy hoạch để đảm bảo hoạt động khai thác nguồn nước mặt một cách bền vững và hiệu quả, các ngành và địa phương tuân thủ việc khai thác nguồn nước mặt theo định hướng quy mô khai thác tài nguyên nước mặt. Tỉnh Điện Biên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức các nội dụng của quy hoạch; hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đề án...

Tin và ảnh: Nam Hương


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý