5 dự án bất động sản khủng vừa công bố

Đăng lúc: Thứ tư - 12/03/2014 23:55 - Người đăng bài viết: admin

Dự án

Dự án

Điểm lại các dự án với số vốn đầu tư từ trăm triệu đến tỷ đôla đang gây xôn xao dư luận. Trong số đó có 2 dự án ứng cử kỷ lục Việt Nam.
Resort 4,5 t USD ti Ninh Thun

D án Khu du lch tng hp cao cp Mũi Dinh, tnh Ninh Thun gm các hng mc nghdưỡng, bit th cao cp, gii trí tng hp quy mô ln, khu công trình công ích...

Đặc bit d án có sân golf Mũi Dinh thuc danh mc các sân golf d kiến phát triđến năm 2020 đã được Th tướng phê duyt.

D án được trin khai trên din tích 1.500 ha, do Công ty Polo Beach International Limited (Hong Kong) làm ch đầu tư.

Các h sơ xác nhn năng lc tài chính ca ch đầu tư đã được gđến B Xây dng xem xét. B Xây dng đánh giá, trước mt nên xem xét cho phép nhà đầu tư kho sát, nghiên cu lp d án đầu tư cho din tích 700 ha đất (din tích đãđược UBND tnh Ninh Thun chp thun). Viđầu tư m rng d án giai đon tiếp theo (din tích 800 ha) được xem xét sau khi đánh giá hiu qu đầu tư ca giađon mt.

Khu gii trí ln nht Vit Nam - Happyland

D án Khu phc hp gii trí Happyland vi s vđầu tư gn 2 t USD do Công ty c phĐầu tư xây dng và phát trin htng Phú An làm ch đầu tư. Happyland d kiến s khi công vào tháng 1/2011 và hođộng vào năm 2014.

D án xây dng trên din tích gn 700 ha. Ta lc ti tnh Long An, Happyland đóng vai trò quan trng trong vic góp phn tôn to, duy trì cnh quan ca sông Vàm C Đông.

Đơn v tư vn thiết kế, qun lý vn hành ca d án là nhng thương hiu ni tiếng trên thế gii. Tiêu biu như Steelman Partners thiết kế ý tưởng, Tđoàn PriceWaterhouse Coopers lp báo cáo nghiên cu kh thi cho toàn d án, Công ty Hill International cung cp dch v tư vn qun lý, đơn v Internatinal Creative Services Co đảm nhim vn hành d án...

D án gm khu công viên, trung tâm thương mi, khách sn 3-5 sao, công viên nước, vũ trường, ch ni, trung tâm văn hóa Vit Nam, khu đô th lin k.

ng viên cho công trình cao nht ViNam

Nm trên khu đất rng 4 ha phía Tây Hà Ni, công trình phc hđa chc năng gm trung tâm thương mi, vườn treo và khách sn 6 sao vi hàng nghìn phòng c hiđại. D án được thiết kế bi Foster + Partners, mt hãng ni tiếng trên thếgii.

Ch đầu tư - Tđoàn Kinh Bđã đưa ra 24 phương án nâng tng cho d án Lotus vi chiu cao t 120m đến 600m. Mt s mu như hình hoa sen, bông lúa, chùa Mt Ct và sông Hng đang được nhà đầu tư và công ty tư vn thiết kế nghiên cu chn làm biu tượng cho tòa nhà.

Trướđó, d án Lotus do Tđoàn Riviera (Nht Bn) làm ch đầu tư, có s vn 500 triu USD cao 15 tng. Sau khi gp khó khăn v tài chính, ch đầu tư đã xin rút khi d án và chuyn giao cho Tđoàn Kinh Bc.

Đến nay, Hà Ni vn chưa có quyếđịnh chính thc v đề xut xin nâng tng ca tòa nhà này, cũng chưa tiết l tên gi chính thc, song cho biết tng mđầu tư ca d án vào khong 1 t USD.

T hp công trình Vietinbank Tower

Tng vđầu tư d án lên ti hơn 300 triu USD, tương đương gn 6.000 t đồng và nhiu kh năng phi tăng thêm trong tương lai. Công trình xây trên din tích gn 30.000 m2  khu đô th Ciputra (Tây Bc, Hà Ni), trong đó tin thuê đất lên đến 850 t đồng (tính theo giá thuê 1.800 USD mt m2). D án gm hai tháp (68 tng và 48 tng), chân đế 7 tng và 4 tng hm.

Đơn v thiết kế d án là Hãng Foster + Partner ca Anh, tác gi ca nhng tòa tháp đôi hay tr s ngân hàng danh tiếng. Tưvn qun lý d án Công ty Turner ca M, tng tham gia d án tháp Dubai, tòa nhà đài truyn hình Trung Quc CCTV. Thiết kế cui cùng cVietinbank Tower được la chn t 30 mô hình khác nhau.

Viettinbank d kiến s t chđấu thu quc tế để chn nhà thu xây dng. Nhiu kh năng các đơn v đến t Hàn Quc như Kumho hay Hyundai... s được la chn.

Trướđó, năm 2008, Vietinbank đã gi Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam xin phép thành lp liên doanh vi Tpđoàn Xây dng và đầu tư Premium Aset Pte (PAP) ca Singapore để xây dng và khai thác công trình tr s chính ca Vietinbank (gi tt là Vietinbank Tower). Tuy nhiên, do khó khăn v mt tài chính, đối tác này đã rút lui. Vietinbank t b vnđể xây và d án d kiến khi công 20/10, sau hơn 3 năm thai nghén.

Tòa nhà 47 tng tđường Phm Hùng - Hà Ni

D án khu dch v thương mi và văn phòng có tng mđầu tư 1.700 t đồng (tương đương gn 100 triu USD), cao 47 tng và 4 tng hm. Tng 1-2 làm trung tâm dch v thương mi, tng còn li là khu văn phòng.

D án được thc hin dưới hình thc liên doanh gia Công ty c phn VIMECO và Công ty đin t Hà Ni - HANEL. T lphân chia din tích s dng ca d án sau khi hoàn thành theo t l góp vn ca mi bên là Vimeco 64% - Hanel 36%.

Trướđó, d án có tng mđầu tư khong 700 t đồng, cao 30 tng và 2 tng hm. Đến nay D án đã được B Xây dng và UBND Thành ph Hà Ni chp thun phê duyt v chiu cao xây dng cũng như quy hoch tng th 1:500.

D án được trin khai trên trđường Phm Hùng, đối din Trung tâm Hi ngh Quc gia. D kiến công trình s khi công vào quý 4/2010 và hoàn thành vào cui năm 2013.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn