Bắc Kạn: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/01/2016 05:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải đã ký Quyết định số 1896/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Ông Nông Văn Kỳ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.
Bắc Kạn: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất

Bắc Kạn: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất

Theo đó, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định, xét duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định, xét duyệt của Hội đồng thẩm định, gửi văn bản thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn